Rådsmöte

Möte i Hållbarhetsrådet

Hållbarhetsrådet arbetar aktivt både för att visa på branschen som möjliggörare av hållbar utveckling av hela samhället, och för att utveckla branschens eget hållbarhetsarbete i positiv riktning, med ambitionen att vara hela IT- och telekombranschens samlade röst på hållbarhetsområdet.

 

Läs mer om Hållbarhetsrådet här.

Är du intresserad av att vara med i Hållbarhetsrådet? Ta kontakt med Frida Faxborn för mer information.

Tid

  

Plats

HP
Gustav III Boulevard 36
169 85 Solna 

Kontaktperson

Frida Faxborn

Projektkoordinator, Näringspolitisk expert
+46 8 762 69 18
+46 72 202 33 97
Skicka ett mail