Rådsmöte

Möte i Datarådet

Datarådets möte den 22 maj hålls hos Skatteverket. Vid mötet kommer man att fokusera på frågor kring säkerhet och öppna data/PSI.

Utdrag ur agendan:

  • Välkomna till Skatteverket! Ulrika Barver, chef Tjänsteutvecklingsenheten Kundmötesavdelningen, Skatteverket
  • Skatteverkets arbete med informationssäkerhet, Josefine Östfeldt, It-säkerhetschef, Skatteverket
  • Dataskydd, Annica Radeby Lundh, Dataskyddsombud, Skatteverket
  • Öppen data och PSI, Robin Mångs, Verksamhetsarkitekt och öppna data ansvarig, Skatteverket
  • Öppna API, Jan Sjösten, Digital strateg och projektägare Öppna API, Skatteverket
  • Affärsmodeller kring tillhandahållande av information och tjänster, Robin Mångs & Jan Sjösten, Skatteverket
  • Presentation av ÖDIS-projektet (Ökad användning av öppna Data I Stockholmsregionen), Björn Hagström, Projektdeltagare, ÖDIS-projektet
  • Beslutspunkt: Fastställande av Ställningstagande IT-säkerhet för IT&Telekomföretagen, Mikael Eklund, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen

Alla som är medlemmar i Datarådet är välkomna till mötet. Vi avslutar med gemensam mingellunch kl.12-13.


Datarådet samlar våra medlemsföretag som är intresserade av att engagera sig i vårt utvecklings- och påverkansarbete kring exempelvis upphovsrätt, öppna data, dataskydd, informationssäkerhet, nätneutralitet, mellanhandsansvar, datadriven innovation och internetpolicy-frågor.


Är du intresserad av att delta eller på andra sätt bidra till rådet? Kontakta gärna Mikael Eklund som ansvarar för Datarådet.

Tillfällen

Plats

Skatteverket
Korta gatan 10
 

Kontaktperson

Mikael Eklund

Näringspolitisk Expert Konsult
+46 73 914 84 36
Skicka ett mail