Rådsmöte

Möte i Datarådet

Nästa datarådsmöte är den 1 oktober kl 10-12. Mötet är digitalt med möjlighet att vara med på plats på Sturegatan 11. Max 10 fysiska deltagare. Lokal Kapelludden.

Är du intresserad av att delta eller på andra sätt bidra till rådet? Kontakta gärna Pär Nygårds som ansvarar för Datarådet.

Tid