Seminarium

Moblie Heights Toppenmorgon – IT-kompetensbrist i Malmö

Är du intresserad av att veta hur man kan få in mer IT-kompetens i Sverige och i ditt bolag?
Vill du vara med och diskutera hur vi kan lösa problemen kring IT-kompetensbristen i Sverige?
Har du idéer kring hur vi kan göra Sverige till en attraktiv nation för internationella talanger och kring hur vi kan jobba med integration?

Den 20 april är IT&Telekomföretagens Fredrik von Essen inbjuden av Moblie Heights att presentera den kartläggning bland IT-arbetsgivare från 2017 som visar på ett stort behov av alla sorters IT-kompetenser, från tekniknära till användar-/affärsnära. Vid presentationen kommer  förslag till insatser att presenteras inom skola, högre utbildning och migration/integration för att täcka bristerna på IT-kompetens.

Fredriks presentation kommer att fokusera på:

1. Behovet av att få till stånd ett effektivt system för livslångt lärande där IT&Telekomföretagen vill att regeringen tillsätter en kommission.

2. Behovet av att få ett effektivt system för arbetskraftsinvandring på plats.

Efter Fredriks föredrag kommer följer en paneldiskussion med representanter för regionalpolitiken och universitetsvärlden.

Har du egna konkreta erfarenheter eller utmaningar kring detta? Passa på att ställa dina frågor till våra politiker!

Moderator är Yasemin Arhan Modéer från Altitude Meetings.

Klicka här för att ta del av hela programmet

Tillfällen

Plats

Elite Hotel Savoy Norra Vallgatan 62