Seminarium

Mindre krångel för rätt kompetens

Att hitta rätt kompetens är avgörande för framgång. Därför arrangerar IT&Telekomföretagen, Svenskt Näringsliv och Almega ett seminarium om hur du kan lyckas rekrytera personal på en global arena. Vi berättar också om hur vi jobbar med politisk påverkan och hur du kan engagera dig för att Sverige ska bli ett bättre land starta och utveckla företag i.

De 10 första som anmäler sig erbjuder vi gratis prova-på-medlemskap i IT&Telekomföretagen, vilket ger tillgång till ett stort kontaktnät och värdefull expertis. Samtliga deltagare kommer få kvalitetssäkrade anställningsavtal.

Program:
Ants Tech Recruiters
Hitta rätt personal, i Sverige och globalt
Carl-Johan Hamilton, vd

Almega
Anställa från 3:e land
Lezan Magid, arbetsrättsexpert

Svenskt Näringsliv & IT&Telekomföretagen
Politisk påverkan för ett bättre företagsklimat
Jens Hedström, Chef Region&Marknad
Pär Nygårds, Näringspolitisk Expert

Tillfällen