Seminarium

Lunchmöte om kemikalieskatten

Kemikalieskatten är utformad på ett bristfälligt sätt. Bland annat finns det en påtaglig risk för falsk substitution. Det finns med andra ord i dag incitament att välja mindre önskvärda kemikalier för att få en lägre skattesats. Om kemikalieskatten ska vara ändamålsenligt utformad är detta någonting som måste åtgärdas.

På ämnet har IT&Telekomföretagen och ett antal andra relevanta organisationer författat en rapport som går att läsa här.

IT&Telekomföretagen kommer att presentera rapporten under lunchmötets första timme – därefter öppen diskussion.

Anmäl dig senast den 10 september.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11 

Kontaktperson