Webbinarie

Läget i branschen – hur påverkar coronakrisen IT- och telekom­branschens utveckling?

Mycket talar för att 2020 kommer att gå till historien som ett av de värsta åren – sett ur ett ekonomiskt perspektiv. Många företag är fortsatt hårt pressade, samtidigt finns det tecken på att det största raset har stannat av och att det eventuellt finns ett litet ljus i tunneln. Frågan är om den värsta krisen nu är över och vi kan se en fortsatt gradvis återgång till normal aktivitet i ekonomin under andra halvåret.

Mot bakgrund av detta vill IT&Telekomföretagen bjuda in till ett webbinarie där Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister (S) deltar och beskriver sin och regeringen syn på coronapandemins påverkan på samhälle och näringsliv. Även Radar Ecosystems medverkar och ger en kortfattad analys av det ekonomiska läget med fokus på IT-branschens utveckling och Pernilla Nissler, VD Blocket ger sin bild av läget. Vi kommer också att informera om IT&Telekomföretagens näringspolitiska påverkansarbete och situationen för våra medlemsföretag.

Under webbinariet kommer det att finnas möjlighet att ställa frågor via en chatt.

Deltar gör:

Anders Ygeman, Energi- och digitaliseringsminister (S)

Hans Werner, VD Radar Ecosystems Specialists

Pernilla Nissler, VD Blocket

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef, IT&Telekomföretagen

Webbinariet leds av Åsa Zetterberg, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen.

Webbinariet är kostnadsfritt och anmälan görs via länken till höger. Länk till webbinariet skickas ut till anmälda någon dag innan.

Tillfällen

Plats

Webbinarie