Årsmöte

IT&Telekom­företagens årsmöte och lunchseminarium

Hålltider för dagen:
10.30-11.30 Årsmöte för IT&Telekomföretagens medlemmar
11.30-12.30 Mingellunch
12.30-13.30 Seminarium – Säkerhet i en digitaliserad värld
13.30-14.00 Fika

Seminarium – Säkerhet i en digitaliserad värld

Digitaliseringen är en allt påtagligare faktor i den svenska samhällsutvecklingen. Den är vår väg in i framtiden. Samtidigt exponerar den oss för nya hot och utmaningar. Kunskapen om hur vi ska hantera olika former av cyberhot är dock fortfarande låg. Denna avsaknad av kunskap och svar skapar osäkerhet, som leder till reaktivitet och defensiva beteenden, när det är proaktivitet och framåtblickande som sannolikt bäst skulle undanröja många av hoten och riskerna.

När det gäller samhällets cybersäkerhet är vår bransch en central aktör med ett stort ansvar. Vi ser därför ett behov av att bredda och fördjupa samtalen och insikterna om vad cybersäkerhet är, och framförallt vad det borde vara.

Därför vill vi bjuda in dig till ett sådant samtal i samband med vårt årsmöte den 16 maj. Med oss på scen har vi särskilt utvalda individer som alla besitter centrala insikter för att börja och formulera vad cybersäkerhet är.

  • Samtalet kommer ledas av Fredrik Erixon, direktör vid the European Centre for International Political Economy (ECIPE). Fredrik har en god överblick över Europas politiska förhållningssätt till såväl digitalisering som säkerhet.
  • Vid sidan av Fredrik deltar även Lena Nyberg, senior Vice President Global Services på Digital Route, som med en gedigen erfarenhet från IT- och telekombranschen har en god bild av hur teknik behövs för att skydda oss mot teknik.
  • Slutligen deltar även kommendör Per-Ola Johansson, chef för strategi och analyssektion på Försvarsstabens CIO avdelning, vars arbete sker mitt i den real politiska verkligheten. 

Vi ser fram mot ett spänstigt och inspirerande samtal och att träffa dig där!

Årsmöteshandlingar

Dagordning dagordning-ittelekomforetagens-arsmote-2018

Årsredovisningarsredovisning-itot

Styrelsens förslag till årsmötet 2018 styrelsens-forslag-till-arsmote-2018

Valberedningens förslag till årsmötet 2018 valberedningens-forslag-till-arsmotet-2018

Förslag till medlemsavgifter 2019 forslag-medlemsavgift-2019

Förslag till ersättningar till styrelse och revisor 2019 forslag-till-ersattningar-till-styrelse-och-revisor-2019

Revisorernas berättelse – revisionsberattelse-itot-2018

IT&Telekomföretagens årsmöte maj 2017

Tid

  

Plats

GT30
Grev Turegatan 30
114 38 Stockholm 

Kontaktperson