Seminarium

Språkapp undanröjer hinder för nyanlända IT-experter

Välkommen till vårt frukostseminarium där vi berättar om vårt samarbete med medlemsföretaget Lingio – en språkapp som undanröjer hinder för nyanlända IT-experter.

IT&Telekomföretagen har tillsammans med Lingio, med finansiellt stöd från Arbetsförmedlingen, utvecklat digitala kurser i yrkessvenska för IT-branschen. Kurserna vänder sig till engelsk- och arabisktalande IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare. Kursmaterialet kommer att vara kostnadsfritt och finnas tillgängligt via länk. För att nyanlända medarbetare lättare ska kunna fullfölja kurserna kommer undervisningsstöd i olika former (till exempel digital handledning) att erbjudas i licensform till arbetsgivare.

För medlemmar i IT&Telekomföretagen finns ett särskilt erbjudande om tillgång till ett begränsat antal gratislicenser, kontakta Fredrik von Essen vid intresse.

Välkommen!

Medverkande:
Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen.
Fredrik von Essen, näringspolitisk expert IT&Telekomföretagen.
Vasilij Potachev, kvalificerad handläggare på Arbetsförmedlingen med särskilt ansvar för främjande insatser för nyanlända.
Yashar Moradbahkti, VD för Lingio.
Ville Stjernström, Coachningsansvarig på Jobbentrén AB.

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11