Seminarium

Den digitala sektorn saknar 70 000 IT-experter. Hur ska den högre utbildningen anpassas till det livslånga lärandet?

Välkommen på lunchseminarium!

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022.

Program

  • 11.45 Registrering och lättare lunch
  • ca 12.00 Fredrik von Essen presenterar IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens, och de förslag på åtgärder som presenteras i rapporten med huvudfokus på högre utbildning och livslångt lärande.
  • Patrik Jonsson, Platschef Tieto Umeå och ordförande i Make IT-nätverket om branschens behov av kompetens
  • Fredrik Georgsson, utbildningsledare vid teknisk naturvetenskaplig fakultet, Umeå Universitet presenterar hur universitetet arbetar med sitt utbud i ljuset av den digitala sektorns behov.
  • Politikens ansvar för att lösa kompetensbristen:Peter Vigren (S) ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
    Peter Sedlacek (L), ledamot i För-och grundskolenämnden samt vice ordförande i Utbildningsdelegationen

Tillfällen

Plats

Sveagatan 8
Umeå