Seminarium

Den digitala sektorn saknar 70 000 IT-experter. Hur ska den högre utbildningen anpassas till det livslånga lärandet?

Välkommen på lunchseminarium!

Den genomgripande digitalisering som pågår i Sverige och globalt har gjort att den digitala sektorn har blivit näringslivets starkaste tillväxtkraft. Nu hotas sektorns fortsatta utveckling av brist på spetskompetens. Ett underskott på i storleksordningen 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens befaras till år 2022.

Program

Fredrik von Essen presenterar rapporten IT-kompetensbristen med dess förslag, med tyngdpunkt på dem kopplade till det livslånga lärandet.

Intressenter ger sin syn på förslagen:

Lena Granqvist, Samhällspolitisk chef Saco
Marita Hilliges, generalsekreterare Sveriges universitetets- och högskoleförbund
Thomas Persson, Generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan

Politiker ger sin syn på förslagen:

Matilda Ernkrans (S), ordförande Utbildningsutskottet
Elisabet Knutsson (MP), utbildningspolitisk talesperson
Christer Nylander (L), utbildningspolitisk talesperson
Erik Bengtzboe (M), utbildningspolitisk talesperson

Tillfällen

Plats

Sturegatan 11