Möte

Arena Välfärdsteknik – Vision e-hälsa 2025

Välkommen till Arena Välfärdstekniks seminarieserie som som fokuserar på regeringens e-hälsovison Vision e-hälsa 2025.

Visionen har som målsättning att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter år 2025.

Mötet den 17 september kommer att fokusera på frågor kring standardisering.

Gäster

Henrik Moberg, Kansliråd på Socialdepartementet, Enheten för folkhälsa och sjukvård
Patrik Sundström, Programansvarig för eHälsa, SKL
Karina Tellinger McNeil, Samordnare, Samordningskansliet Vision e-hälsa 2025

Klicka här för att läsa mer om hur IT&Telekomföretagen jobbar med frågor kring Välfärdsteknik.

Tillfällen

Plats

Cambio
Drottningggatan 89