Möte

THINK AI Sweden – ett första möte

I THINK AI Sweden möts de främsta från akademi, näringsliv och det offentliga för ett samtal om AI och Sverige. Syftet med Think AI är att bidra med en fördjupad bild och ge vägledning om vad som behöver göras för att ge Sverige en framskjuten position inom AI.

Kontakta gärna IT&Telekomföretagens Lars Lundberg för mer information om hur vi jobbar med frågor som rör AI.

Tid

  

Plats

IT&Telekomföretagen
Sturegatan 11