Webbinarie

A Nordic perspective: Digitalization and the importance of interoperability when serving the citizens

The purpose of the webinar is to show what is happening in the Nordic countries in digitization and welfare technology. During the webinar, we will primarily focus on what is happening in Denmark and Finland both theoretically and practically.

When: January 26 at 10-11 a.m.
Where: Digital

PROGRAM:

Introduction
Åsa Zetterberg, Managing Director, IT&Telekomföretagen

The importance of a well-functioning market for Nordic welfare technology
Ulrika Giers, Director, Head of Commercial Operations RMS, Roche Diagnostics Scandinavia AB

Public Sector Digitization – The Denmark Case
Mick Bundgaard Dige, Head of Division for Analysis and Policy, The Danish Agency for Digitisation
Nichlas Appelby Svendsen, Sector Advisor, Digitalization, Trade Council of Denmark

Digital infrastructure in social and healthcare in Finland – what does Kanta mean and how does X-Road enable data exchange between organizations?
Ville Sirviö, CEO, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)

Welfare technology – practical examples from the Nordic region
Bengt Andersson, Project manager and Senior advisor welfare technology, Nordic Welfare Center

The webinar is free of charge and will be held in English. Link to the webinar will be sent out to those registered closely prior to the event.

The registration is closed. To participate, please contact nicole.vianna@itot.se

___________________

Syftet med webbinariet är att visa vad som händer i några av våra nordiska grannländer inom digitalisering och välfärdsteknik. Under webbinariet kommer vi särskilt att få en inblick i vad som händer i Danmark och Finland, både teoretiskt och praktiskt.

När:
 26 januari kl 10-11
Var: Digitalt

PROGRAM:

Inledning
Åsa Zetterberg, 
Managing Director, IT&Telekomföretagen

Vikten av en väl fungerande marknad för nordisk välfärdsteknik

Ulrika Giers, Director, Head of Commercial Operations RMS, Roche Diagnostics Scandinavia AB

Digitalisering av den offentliga sektorn – Danmark
Mick Bundgaard Dige, Head of Division for Analysis and Policy, The Danish Agency for Digitisation
Nichlas Appelby Svendsen, Sector Advisor, Digitalization, Trade Council of Denmark

Digital infrastruktur inom social och hälsovård i Finland – vad betyder Kanta och hur X-Road möjliggör datautbyte mellan organisationer?
Ville Sirviö, CEO, Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)

Välfärdsteknik – praktiska exempel från Norden
Bengt Andersson, Project manager and Senior advisor welfare technology, Nordic Welfare Center

Webbinariet är kostnadsfritt och hålls på engelska. Länk till webbinariet skickas ut till anmälda någon dag innan eventet.

Anmälan är stängd. För att delta, kontakta nicole.vianna@itot.se

Tid