Evenemang

5G -Nästa steg i digitaliseringen

Med 5G skapas möjligheter att förändra marknader och hitta helt nya affärsmöjligheter. Hur kan ditt företag dra nytta av nästa steg i digitaliseringen?

Tillsammans med Teknikföretagen, Ericsson och RISE bjuder vi in till ett seminarium om möjligheterna med 5G. Vi vill visa på teknikens möjligheter och öka kunskapen om vad teknikskiftet kan medföra.
Seminariet kommer bland annat att fokusera på:

1. Vad innebär 5G i praktiken och varför spelar 5G roll redan idag?
2. Hur skiljer sig tekniken från tidigare trådlösa lösningar?
3. Hur kan företag dra nytta av 5G?

Eventet är kostnadsfritt men anmälan krävs.

Anmälan görs via e-post till patrik.sandgren@teknikforetagen.se

Tillfällen

Plats

Storgatan 5 

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail