Webbinarie

5G för Sverige – ökad samverkan skapar innovationskraft

5G är inte bara nya digitala motorvägar, det är en innovationsplattform för nya tjänster. För att vi fullt ut ska kunna realisera fördelarna med de nya nät som nu byggs ut behövs en ökad förståelse för de effekter som 5G-tjänsterna kan tillföra näringslivet, offentlig sektor och samhället i stort.  Välkommen till ett webbinarium, som arrangeras under den digitala Almedalsveckan, där möjligheterna med 5G och förutsättningarna framåt diskuteras. 

Sverige är en digital stormakt men riskerar halka efter och bli omsprungna av länder med mer ambitiösa planer. Till exempel har Finland, Tyskland, Storbritannien och Schweiz varit bättre på att rulla ut den nya tekniken och tillgodogöra sig dess möjligheter. I USA och delar av Asien har man kommit ännu längre. Svenska industriföretag konkurrerar med industriföretag som redan hunnit ställa om sin produktion till ett uppkopplat och digitalt arbetssätt. Utbyggnaden av de svenska 5G-näten är nu igång. För att Sverige fullt ut ska kunna realisera dess fördelar är det viktigt att vi som nation tar ett samlat grepp. Vi behöver öka samverkan mellan det offentliga, akademin och näringslivet och lösa gemensamma utmaningar. Techbranschen har kompetensen och resurserna att bidra och stötta detta arbete och vi vill dela med oss av de insikter och förslag som vi har.

Datum: Måndagen den 5 juli 2021
Tid: kl 13:00-13:45
Plats: Digitalt, länk till sändningen mejlas ut till anmälda

Medverkande:
Maria Stockhaus, Riksdagsledamot, Moderaterna
My Bergdahl, Näringspolitisk expert, IT&Telekomföretagen
Mats Roesgaard Sjödin, Moderator/Chefredaktör, Telekomnyheterna

Anmäl dig här

Mer information i Almedalsprogrammet: https://program.almedalsveckan.info/event/user-view/61196

Tillfällen