Coronaviruset

covid-19

IT&Telekom­företagen bevakar våra medlemmars intressen genom vår samverkan med Almega och Svenskt Näringsliv och håller kontinuerligt oss uppdaterade kring läget för att ha en beredskap om situationen skulle förvärras.

Här samlar vi all information relaterat till coronaviruset covid-19 för dig som är medlem och arbetsgivare. På denna sida hittar du också aktuella kontaktuppgifter till oss.

Almegas hemsida och i Arbetsgivarguiden (kräver inloggning) finns samlad information för dig som är arbetsgivare. Skaffa inloggning till Arbetsgivarguiden här. Om du inte redan är medlem i IT&Telekom­företagen, läs mer om våra medlemskap här.

För att samla den viktigaste informationen som rör krisen har även Svenskt Näringsliv en samlingssida. Nyhetstjänsten fPlus har sidan Företagarjouren som samlar Coronarelaterade nyheter för företagare.

Vi hänvisar även till den coronarelaterade informationen på Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Försäkringskassan, Krisinformation.se, Nationella informationsnumret 113 13, UD-avråder och Vårdguiden.

Halvering av bransch­avgiften för dig som medlem under 2020

Vid IT&Telekom­företagens årsstämma den 7 maj beslutades om en tillfällig rabatt om 50 procent på bransch­avgiften (en del av kostnaden för medlemskapet i förbundet) under 2020. Rabatten gäller för alla befintliga medlemmar och för nytillkomna medlemmar som tecknar medlemskap under 2020.

Bakgrunden till beslutet är att många företag lider stort av den rådande coronakrisen, detta gäller också företag i vår bransch.

Läs mer om den halverade avgiften

IT&Telekom­företagens åtgärdspaket  - konstruktiva förslag för att klara coronakrisen och rusta Sverige för framtiden

IT&Telekom­företagen har tagit fram en önskad, politisk åtgärdsplan - på kort respektive medellång och lång sikt - för att branschen ska kunna upprätthålla sin allt viktigare roll som samhällsbärare och som motor för svensk ekonomi. I den stundande lågkonjunkturen som nu står för dörren behövs tillväxtfrämjande investeringar som kan kick-starta den svenska ekonomin. Här kommer den digitala sektorn att utgöra en central roll som möjliggörare, men för detta krävs rätt förutsättningar och att rätt politiska beslut fattas.

I kriser föds det något nytt. Stöd det digitala och kreativa entreprenörskapet inom IT- och telekom­branschen – och stöd på så vis lösningar på dagens utmaningar och framtidens jobb.

Ta del av våra åtgärdsförslag