Från A-Ö

Fokusområden 2020

Genom vårt påverkansarbete bidrar vi till att öka förståelsen för branschens förutsättningar och säkrar att offentliga satsningar och lagstiftarens regleringar går i rätt riktning. På denna sida kan du dels ta del av vad vi kommer att prioritera under 2020, klicka på bilderna, men även läsa om våra frågor listade från A-Ö.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Vårt uppdrag

IT&Telekom­företagens uppdrag handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk IT- och telekombransch i världsklass. Det gör vi dels genom att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag. Dels genom att erbjuda konkurrenskraftig medlemsservice inom t ex arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

Att vi har innovativa och konkurrenskraftiga IT- och telekombolag verksamma i Sverige, är en förutsättning för att vi fullt ut ska kunna ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Vårt uppdrag handlar också om att driva på och underlätta digitaliseringen av Sverige.