Webb-tv: Åsa Zetterberg och Pär Fors om 2020

IT&Telekomföretagens förbundsdirektör Åsa Zetterberg och förbundsordförande Pär Fors sammanfattar ett omvälvande år.