Webb-tv: Fredrik von Essen om IT-kompetens­rapporten

Den 17 december presenterade IT&Telekomföretagen den nya rapporten om IT-kompetensbristen. Fredrik von Essen, näringspolitisk expert, gjorde en sammanfattning av rapporten och presenterade tio förslag på åtgärder.