Jordbruksverkets beslut om minskat bredbandsstöd är obegripligt

Jordbruksverkets beslut att omfördela 200 miljoner kr som skulle gått till bredbandsutbyggnad på den svenska glesbygden till betesmarker och slåtterängar är obegripligt.

För knappt ett år sedan presenterade IT&Telekomföretagen en rapport som visade att det behövs investeringar på motsvarande 42 miljarder kr för att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband. Trots det behovet ökade regeringen bara sitt bredbandsstöd med 150 miljoner kr i sin budget för 2020.

– Att Jordbruksverket, mitt i den pågående Coronaepidemin där tillgången till snabb uppkoppling är central för att kunna upprätthålla samhällsfunktioner och näringsliv, väljer att minska stödet till bredband är helt obegripligt, säger My Bergdahl.

– Den satsning på bredbandsstöd som regeringen aviserade för året har med Jordbruksverkets beslut plötsligt blivit en minskning. De 150 miljoner kr som staten skjutit till och som PTS ska fördela äts upp av de 200 miljoner kr som nu dras tillbaka i landsbygdsprogrammet, säger My Bergdahl.

Relaterat

Snabbt bredband för sysselsättning och tillväxt i hela Sverige

IT&Telekomföretagens beräkningar visar att Sverige går miste om ca 28 000 nya arbetstillfällen och 11,5 miljarder kronor i ytterligare skatteintäkter om inte landsbygden också är uppkopplade med snabbt bredband. Samtidigt behövs investeringar på 42 ,miljarder kronor, varav 21 miljarder behövs på landsbygden.

Snabbt bredband för sysselsättning och tillväxt i hela Sverige

Brev till Jordbruksverket med anledning av Jordbruksverkets stopp för bredbandsstöd

Debatt: Bredbandsprojekt på landsbygden hotas

Kontaktperson

My Bergdahl

Näringspolitisk expert, Förbundsjurist
+46 8 762 69 05
+46 72 205 87 70
Skicka ett mail