Linus Kullänger, VD Care to Translate

Varför har ni tagit detta initiativ?
Vi arbetar med att lösa språkbarriärer i vården för att stärka patientsäkerheten och underlätta arbetet för en hårt pressad vårdpersonal.

Det känns naturligt att tillgängliggöra vårt medicinska översättningsverktyg gratis för alla under denna mycket krävande situation.

Vi vill hjälpa till att minska spridningen av Coronaviruset samtidigt som vi hjälper vårdpersonalen att arbeta mer effektivt.

Vad önskar ni uppnå?
Vi vill att vårdpersonal enklare ska kunna bedöma patienters vårdbehov och sannolikheten att patienten drabbats av covid-19.

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?
Till alla vårdorganisationer och all vårdpersonal världen över.

Vad erbjuder ni konkret?
Vi erbjuder vårdorganisationer och vårdpersonal att gratis kunna använda vårt digitala medicinska översättningsverktyg.

Care to Translate

Care to Translate erbjuder säker kommunikation med medicinskt korrekta översättningar som verifierats av modersmålstalare. Det digitala verktyget fungerar som ett komplement till mänskliga tolkar inom vården och finns tillgängligt 24/7 i din smarta enhet.

Verktyget kan användas i akutsituationer eller i dagligt omvårdnadsarbete. Fram till och med den 30 april kommer Care to Translate Clinic att vara gratis.