Covid-19: Frågor och svar om regeringens åtgärdspaket

Många av förslagen i regeringens åtgärdspaket är bra och i linje med de förslag till åtgärder som IT&Telekomföretagen har förordat genom vår samverkan med Almega och Svenskt Näringsliv. Här nedan följer ett antal vanligt förekommande frågor och svar om åtgärdspaketets olika delar:

Andra åtgärder som vidtagits för att mildra de samhällsekonomiska effekterna

Riksbanken – Lån till bankerna för att säkra vidareutlåning till företag

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företag via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen till svenska företag. Riksbanken har också meddelat att man under året avser köpa värdepapper för ytterligare upp till 300 miljarder kronor.

https://www.riksbank.se/sv/press-och-publicerat/nyheter-och-pressmeddelanden/pressmeddelanden/2020/riksbanken-lanar-ut-upp-till-500-miljarder-for-att-sakerstalla-kreditforsorjningen/