Conny Svensson, Head of AI, CGI

Vad erbjuder ni konkret?

Vi har många experter inom eftertraktade områden såsom dataanalys, AI, systemutveckling, integration, projektledning men även förändringsledning och innovation som är i stort behov när vi måste tänka nytt. Om vi kan erbjuda deras hjärnor till att hjälpa till med att lösa problem så tror vi det skulle skapa stor nytta. Vi sitter även på många system och tjänster som används av myndigheter och kommuner, vi kollar även på hur vi kan göra något där. Ett konkret initiativ som vi jobbar på nu är med Karolinska Institutet som behöver Bank ID till en app för symtommonitorering där vi bjuder på våra kostnader och lyckats förhandla ner transaktionsavgifterna från Finansiell ID-teknik (som ägs av bankerna). Det är ju till exempel vi som signerar de deklarationer som görs via nätet med Bank ID på Skatteverket.

Varför har ni tagit detta initiativ?

CGI har ett stort samhällsansvar genom att vi driftar och bygger flera samhällskritiska delar åt myndigheter, region och kommuner men även åt privata näringslivet. Vi har mycket specialkompetens inom områden som är väldigt viktiga i dessa tider. Vi känner att vi vill bidra så gott vi kan med det som vi är bäst på för att hjälpa Sverige i dessa krävande och utmanande tider.

Vad önskar ni uppnå?

Vi hoppas på att kunna bidraga med konkreta resultat till behov som identifierats i samhället eller där vi kommit upp med en proaktiv idé. T.ex. så har vi väldigt många som jobbar inom AI och dataanalys som kan komma till stor nytta nu. Detta gör vi tillsammans med våra kollegor i branschen. I vanliga fall kanske vi konkurrerar om att få bygga lösningar åt kunder. Nu måste vi fokusera på att samverka och hitta gemensamma lösningar. Detta kräver nya typer av samarbetsformer. Det är bara tillsammans vi kan komma igenom detta!

Vilka riktar ni er till med ert initiativ?

Vi riktar oss främst till myndigheter, regioner och kommuner för vi tror det är där vi kan göra mest nytta. Idag består nästan 40% av vår verksamhet inom detta område, så vi har mycket expertis där och förstår dessa verksamheter och deras processer. Men vi tror och hoppas att vi kanske även kan hjälpa andra sektorer där vi kan nå stora systemeffekter.