Kompetensbristen

Var är vi i dag?

Det råder stor kompetensbrist kopplat till digitalisering och IT inom såväl företag som offentlig sektor. 70 000 IT-experter kommer att saknas år 2022.

Kompetensbristen är ingenting som kan lösas inom landets gränser; IT-experter från hela världen måste flytta till Sverige. Arbetskraftsinvandring är i dag någonting komplicerat, och under de senaste åren har flera fall uppmärksammats där kompetent arbetskraft har utvisats ur landet.  Samtidigt har branschen en jämställdhetsutmaning. Det är i dag allt färre kvinnor som vill arbeta med IT, vilket resulterar i att framtidens företag går miste om nödvändig kompetens. Andelen kvinnor i branschen har minskat sedan 2006. Digitaliseringen av samhället kommer att leda till att vissa yrken rationaliseras bort. I dag finns inte tillräckliga system för att hantera en framtid där alla människor behöver stärka sin kompetens löpande under hela livet.

Vad behöver göras?

  1. Öka tillflödet av yngre, främst tjejer, till IT-utbildningarna: Branschen behöver agera för att bli attraktivare, men även utbildningssektorn måste göra insatser för att bredda intaget.
  2. Möjliggöra för yrkesverksamma att stärka sin kompetens: Alla utbildningsanordnare som finansieras offentligt måste göra sitt utbud enkelt tillgänglig på yrkesverksammas villkor.
  3. Göra Sverige till den främsta internationella talangdestinationen: Migrationsverkets handläggning och samarbete med andra myndigheter måste fungera mycket bättre.

Vad gör IT&Telekomföretagen?

  • Påverkar regering och myndigheter och utvecklar former för samverkan: Lärosäten och företag, i synnerhet stora och medelstora, måste i högre utsträckning arbeta tillsammans. IT&Telekomföretagen samlar till forum, svarar på remisser och för en dialog med beslutsfattare.
  • Stödjer arbetskraftsinvandring: Agerar för att öka Sveriges attraktivitet för talanger i andra länder, är en aktiv part gentemot Migrationsverket för att underlätta arbetskraftsinvandring och stöttar företag i handläggning av ärenden.
  • Driver egna kompetenssatsningar: Som ett steg i att locka kvinnliga talanger till branschen driver IT&Telekomföretagen mentorskapsprogrammet Womentor.