AI och datadriven innovation

Var är vi i dag?

Data är vår tids mest strategiska resurs. Världens mest värdefulla företag är de som är bäst på att ta vara på data, förädla och skydda den. För såväl näringslivet som offentlig sektor finns en enorm potential i att nyttja data för att leverera nya tjänster, erbjudanden och upplevelser. Datadriven innovation och användningen av artificiell intelligens (AI) är centrala för Sveriges fortsatta konkurrenskraft, hållbarhet och välfärd.

Tyvärr finns det tecken på att Sverige kommer att hamna på efterkälken. Därför behöver det offentliga bland annat bli betydlig bättre på att standardisera och dela data på ett smart sätt mellan olika myndigheter, men även till andra aktörer, exempelvis forskare, civilsamhälle och näringsliv.
Sverige har en världsledande scen av entreprenörskap, start-ups och etablerat näringsliv som utmärker sig när det gäller att skapa värde, nya affärsidéer och innovation utifrån data och digitala lösningar. Detta är en tillgång som behöver tas tillvara och stimuleras ännu mer.

Vad behöver göras?

  1. Tillgängliggör och standardisera data och främja säkert utbyte av data: För att drastiskt öka interoperabiliteten mellan både privata och offentliga aktörer bör en nationell digital plattform liknande den estländska ”X-Road” introduceras även i Sverige.
  2. Se över lagar och regler och främja datadriven innovation och entreprenörskap: Det finns regler som inte är anpassade till en digital uppkopplat värld och som behöver ses över för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara. Stimulera både offentlig och privat sektor i datadriven innovation.
  3. Gör Sverige till en internationell testbädd för AI och ansvarsfull användning av AI: Svenska myndigheters omfattande offentliga register skapar goda möjligheter att i stor skala dra nytta av de senaste innovationerna inom AI.

Vad gör IT&Telekomföretagen?

  • Påverkar regering och myndigheter: IT&Telekomföretagen agerar via remissvar, kontakt med politiker och opinionsbildning för att driva på prioriteringar inom AI och datadriven innovation.
  • Tar fram en branschkod för AI: Branschkoden ska användas som riktmärke och kvalitetssäkring för de företag som arbetar med AI.
  • Driver tankesmedjan THINK AI Sweden: Tankesmedjan har till syfte att ge vägledning för hur Sverige på bästa sätt ska kunna profilera sig inom AI-området.