IT-kompetensbristen: En kamp på tre fronter

I november 2017 presenterades rapporten IT-kompetensbristen som pekade på en brist på 70 000 IT-experter år 2022 om inte särskilda insatser görs. Dessvärre pekar inget på att bristen har blivit mindre. För att komma till rätta kommer vi på IT&Telekomföretagen under 2019 jobba ännu hårdare på att värva från de tre grupperna: Ungdomar, yrkesverksamma och utrikesfödda.

Vi måste bli mycket, mycket bättre på att få IT-yrkena att bli attraktiva för ungdomar, i synnerhet tjejer

Rörande den första gruppen, ungdomar, så har det sagts åtskilliga gånger förut: Vi måste bli mycket, mycket bättre på att få IT-yrkena att bli attraktiva för ungdomar, i synnerhet tjejer. Många initiativ görs, men fortfarande är intresset för litet och fördomarna för starka. Andelen tjejer som söker sig till högskolans utbildningar är fortfarande en bråkdel jämfört med dem som söker juridik, ekonomi och vård. Det är inte klokt!

Det effektivaste sättet att nå unga och få dem verkligen engagerade är att träffa dem. Vi kommer under året att göra olika insatser, få fler medlemsföretag att engagera sig i aktiviteter som innebär möten med ungdomarna, antingen genom egna initiativ eller genom att haka på de många bra initiativ som redan finns, som Hello World och Pink Programming. Detta är temat för IT-kompetensrådets nästa möte den 19 februari.

Karriärväxling, obekant terräng för både arbetsgivare och yrkesverksamma

Grupp två är yrkesverksamma, där vi vill uppgradera både dem som redan är i branschen och få fler att vilja karriärväxla in till branschen. Till skillnad från ungdomsspåret är detta en mer lovande lösning på kort sikt, samtidigt som det till stora delar är obekant terräng för både arbetsgivare och yrkesverksamma. Förvisso har vi de båda mycket effektiva alternativen yrkeshögskoleutbildningar och 12-veckors accelerated learning-utbildningar som Salt och Academy. De förstnämnda är dock relativt långsiktiga och de sistnämnda mycket kortsiktiga och hårt nischade mot programmering. Vi behöver utveckla mellanvägar i samarbete med högskolor och andra utbildningsorganisationer, gärna i samverkan med våra fackliga motparter. Detta är temat för rådets andra möte den 8 maj.

Stopp för kompetensutvisningarna

Den tredje gruppen är utrikesfödda. Här kämpar vi inte ensamma, utan vi gör det i armkrok med en rad andra viktiga aktörer, bland andra Almega, Svenskt Näringsliv, Stockholms Handelskammare, Fores, Företagarna och Business Sweden. Målet för året är inte bara att få stopp på kompetensutvisningarna, utan också återupprätta Sveriges rykte som talangattraherande nation. Vi kommer jobba löpande med detta under året.

Läs och ladda ner

Kompetensbehovet inom IT- och telekombranschen och hela den digitala sektorn är både akut och strukturellt vilket innebär att en rad åtgärder, och inte bara enskilda insatser, är nödvändiga. Om dessa åtgärder realiseras har Sverige goda möjligheter till fortsatt tillväxt och konkurrenskraft, och att leva upp till regeringens målsättning att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, men det är nu mycket hög tid att agera.


The need for skills in the IT and telecom industry and the entire digital sector is both acute and structural, which means that a series of measures and not just individual actions are necessary. If these measures are implemented, Sweden is well-placed for continued growth and competitiveness, and to live up to the government’s aim to be the best in the world at exploiting the potential of digitalisation, but it is now high time to act.

Författare

Fredrik von Essen

Näringspolitisk expert