Förbundsdirektör till IT&Telekom­företagen

IT&Telekomföretagen söker Förbundsdirektör. Uppdraget som Förbundsdirektör innebär att driva viktiga frågor för att stärka och utveckla branschen samt skapa bästa möjliga förutsättningar för en svensk it- och telekombransch i världsklass. Detta görs bland annat genom att säkerställa att frågan om digitalisering är prioriterad på den politiska agendan, att tydliggöra nyttan och stödja användningen av digitala tjänster och produkter men även att arbeta med att påverka lagar och regler i syfte att förenkla för våra medlemmar att driva och utveckla företag. Förutom opinionsbildning är avtals- och arbetsmarknadsfrågor centrala ansvarsområden i detta spännande uppdrag från styrelsen och medlemsföretag.

Förbundsdirektör till IT&Telekomföretagen

IT&Telekomföretagen ingår i Almega, och är en bransch- och arbetsgivarorganisation för it- och telekomsektorn. IT&Telekomföretagen representerar över 1 300 medlemsföretag som tillsammans har närmare 100 000 medarbetare. Organisationens uppgift är att främja IT&Telekomsektorns intressen, påverka lagar och regler i syfte att förenkla för medlemmarna att driva och utveckla företag. IT&Telekomföretagen erbjuder också konkurrenskraftig medlemsservice inom till exempel arbetsrätt och andra arbetsgivarrelaterade områden.

Almega består av sju förbund: Kompetensföretagen, IT&Telekomföretagen, Almega Samhallsförbundet, Almega Tjänsteförbunden, Almega Tjänsteföretagen, Medieföretagen och Vårdföretagarna och är en del av Svenskt Näringsliv. Almegas uppdrag är tydligt – att skapa de bästa förutsättningarna för tjänsteföretag, arbetsgivare och tjänstesektorn i Sverige. Det görs genom att förhandla fram ca 160 av arbetsmarknadens modernaste kollektivavtal. Detta görs också genom att påverka och informera politiker, allmänhet och beslutsfattare kring de viktigaste frågorna för Almegas medlemsföretag. Dessutom bistås medlemsföretagen med stöd, inspiration, råd och utbildning i allt som rör deras roll som arbetsgivare.

Uppdraget:

IT&Telekomföretagen söker nu i samarbete med Navigio, en förbundsdirektör till huvudkontoret i Stockholm. Som förbundsdirektör skall du ta ledartröjan och arbeta för att säkerställa att IT&Telekomföretagen är en stark, tydlig och självklar aktör i den digitaliserande omvälvning av hela vårt samhälle, inklusive arbetsmarknaden, som just nu pågår.

Som förbundsdirektör har du, tillsammans med medarbetarna på IT&Telekomföretagens kansli, till uppdrag att leda, driva och utveckla verksamheten inom IT&Telekomföretagen, både vad gäller den näringspolitiska branschverksamheten och arbetsgivarverksamheten.

Du ansvarar för att följa upp och driva förbundets angelägenheter enligt de riktlinjer och anvisningar som förbundsstyrelsen ger. Förbundsdirektören rapporterar till förbundsstyrelsen och för VD Almega.

Du företräder förbundet externt och arbetar mycket proaktivt med lobbyverksamhet och opinionsbildning för att förbättra villkoren och förutsättningarna för IT&Telekomföretagens medlemsföretag. I din roll ansvarar du för att förbundet utvecklar och erbjuder ett värdefullt medlemskap och att förbundet attraherar nya medlemmar. Du är föredragande på IT&Telekomföretagens styrelsemöten.

Du är en uppskattad ledare som trivs med personalansvar och har det övergripande personalansvaret för IT&Telekomföretagen. Du kommer att vara en del av Almegas ledningsgrupp samt aktivt delta i Almegas gemensamma utvecklingsprojekt och strategiarbete.

Vem är du:

Du har förståelse för medlemsföretagens vardag och deras olika kunder, i en bransch som är starkt affärsdriven och nytänkande. Som person drivs du av ett brinnande intresse och engagemang för branschen och dess utveckling. Du är engagerad, har stort intresse för affärer och är dessutom handlingskraftig och drivande. Vi ser att du har erfarenhet av en ledande befattning från företag inom it- eller telekombranschen, alternativt från ledande arbete inom företag/organisation i anslutning till denna sektor. Du har ett genuint intresse av att arbeta med samhällsfrågor och en stor förmåga att bygga relationer inom näringslivet samt med politiker, myndighetspersoner, fackliga motparter och företrädare för andra intresseorganisationer och förbund.

För den här rollen krävs det att du har mycket goda kunskaper engelska i tal och skrift. Din bakgrund är akademisk eller motsvarande.

Du har ett starkt kundfokus och har förmåga att hantera många olika intressen. Att nätverka på alla nivåer är av stor vikt och du är en van och inspirerande talare i olika sammanhang. Du har vana och kunskap om hur det är att möta media.

Intervjuer sker löpande så vänta inte med att visa ditt intresse. Kontakta gärna Karin Back, projektledare Navigio; karin.back@navigio.se

Sista ansökningsdag 2019-02-04.

Om oss

Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för it och telekom, med två huvudfokus:

  1. Tydliggöra nyttan av it och telekom och stödja användningen i samhället.
  2. Förenkla för it- och telekom­företag och stimulera tillväxt i branschen.