Baffin Bay Networks: Ökad digitalisering – ökade krav på cybersäkerhet

I en värld där fler och fler är uppkopplade och allt mer digitaliseras ställs ökade krav på säkerhet och olika digitala säkerhetslösningar. En stor utmaning i dag är att alla brott som finns och begås i den fysiska världen har en motsvarighet i dess digitala dito, där både volym och komplexitet av brott ökar. Samtidigt finns en kompetensbrist hur cyberbrotten ska bekämpas.

– Därför tror vi på Baffin Bay att det ända sättet att komma tillrätta med detta är att producera en tjänst. Ett digitalt vaktbolag att likna vid ett Cyber-Securitas, säger Stefan Lindeberg, styrelseordförande, Baffin Bay Networks.

Kompetensbrist ett problem

Ska nya och innovativa säkerhetslösningar utvecklas krävs kompetens. En kompetens som är en bristvara. För ska framtiden mötas på ett säkert sätt måste fler rekryteras till branschen.

– Vi pratar mycket om att vi i Sverige ska vara internationella och interkulturella. Samtidigt har jag själv inte kunnat rekrytera utländsk personal utanför EU med smal spetskompetens som jag behöver. De får inte arbetstillstånd på grund av att immigrationsprocesserna inte fungerar. Den process som finns för att korta tiden för expertimmigration är byggd för stora bolag och startupbolag kvalificerar sig inte för den processen. Vi måste sluta prata och börja agera om vi ska få spetskompetens inom specialområden som cybersäkerhet till Sverige, säger Stefan Lindeberg.

Ytterligare utmaningar

Det finns bra möjligheter för den som vill starta bolag i dag då det finns relativt mycket kapital att tillgå i tidiga faser.

– Det finns exempelvis statliga pengar och bidrag att söka och fördelaktiga lån att tillgå. Dessutom en hel del riskkapitalinvesterare som letar nya bolag, säger Stefan Lindeberg.

Han fortsätter:

– Men sedan tar det stopp. I glappet mellan nystartat bolag och stort företag, där du bevisat att din idé håller och lönsamheten växer, kan det vara tufft. Att ta det där sista steget kan således vara ett problem.

Möjligheten för svenska Startups i dag

– Jag vill ändå säga att möjligheterna är större än någonsin och det är en följd av en rad olika faktorer. För det första handlar det om förebilderna. Vi har en framgångsrik generation av entreprenörer från en rad olika företag som Spotify, iZettle och Skype. Jag skulle säga att dessa blir ledstjärnor för många andra. För precis som man hade Björn Borg som tennishjälte tidigare så finns det entreprenörshjältar i dag, säger Stefan Lindeberg.
– Och så krävs det kapital. Framgångsvågen av svenska företag har skapat ett gäng med före detta entreprenörer – personer som tidigare satsade sin karriär och, eller, pengar på startupbolag som gick bra – och som nu har kapital och intresse av att satsa i nya företag. Självklart behövs det också människor som vill och vågar satsa på entreprenörskapet.

Framtidens entreprenörer

– Jag håller regelbundet föreläsningar på universitet och högskolor om entreprenörskap och startups och det har aldrig funnits ett större intresse bland både ekonomer och ingenjörer att jobba i startupbolag. Istället för att söka sig till stora internationella bolag, som tidigare var brukligt. Detta sammantaget skapar en bra grund, en bördig jord, för nya startups att komma till och växa. Jag kan också konstatera att antalet startups med internationell bärighet här i Sverige aldrig har varit fler, säger Stefan Lindeberg.

Stefan Lindeberg, Baffin Bay Networks. Foto: Thomas Neukum