Är vi klara nu? Om jämställdhet i IT-branschen

Jag vet hur det är när förebilder saknas. Min generation hade i princip inga förebilder alls inom tekniska yrken.

Jag började plugga på en teknisk högskola 1975 och i min årskurs var vi då fem kvinnor bland nära 200 män. Under mina år på högskolan hade jag en (!) kvinnlig lärare, det var i datasäkerhet. Under mina första år på ett konsultföretag, under första halvan av 80-talet, så kan jag bara påminna mig om tre kvinnliga kunder i chefsposition: de fanns på FMV och på dåvarande Peab och Digital Equipment. Vi hade helt enkelt inga kvinnliga förebilder och för de flesta av oss kvinnor fanns det inte på kartan att vi någon gång i framtiden skulle kunna bli chefer över manliga ingenjörer. Det var snarare så att vi oroades över att få jobb överhuvudtaget inom det område vi var utbildade för. Ni förstår säkert vilken startsträcka vi har haft.

Nej, vi är absolut inte i mål ännu. IT- och telekombranschen är inte jämställd. Men jag måste ändå ge cred till vår bransch. Med dåligt utgångsläge när det gäller andelen kvinnor som utbildas inom IT och teknik, så har vi i branschen ändå många företag som arbetat, och arbetar aktivt med frågan under många år. Viljan och insikten är på många håll mycket hög och jämfört med andra tekniskt inriktade branscher, som till exempel bygg- eller energisektorn, så är skillnaden enorm. Så en liten klapp på axeln är vi värda.

Womentor – ett ledarskapsprogram för kvinnor

IT&Telekomföretagen har i drygt 10 år drivit ett ledarskapsprogram, Womentor, för företag i branschen som aktivt vill arbeta för att öka andelen kvinnor i ledarpositioner. Syftet med Womentor har varit trefalt:

  1. Ett ledarprogram för kvinnor i branschen som relevanta får verktyg i sitt ledarskap.
  2. Ett förändringsprogram för deltagande företag som får verktyg för eget strukturerat arbete med jämställdhet och mångfald.
  3. Ett sätt att öka hela branschens förmåga att attrahera och behålla de bästa talangerna – oavsett kön.

Just nu gör vi en utvärdering för att vi vill utveckla programmet så det ännu tydligare möter behoven i morgondagens arbetsliv. För nej – vi är inte klara ännu – långt ifrån.

Womentor som motor i jämställdhetsarbetet och förebildsskapare

Vi kan notera att de företag som deltar i programmet och bedriver ett strukturerat jämställdhetsarbete ökar andelen kvinnor i ledande positioner. En självklarhet kan man ju tycka. För branschens del så satte vi ett mål om 40 procent kvinnor i branschen. Där är vi inte alls ännu, utan andelen kvinnor ligger ganska konstant runt 30 procent. Och vi ser att ju mer tekniska jobben är desto lägre andel kvinnor. Bland programmerare och systemerare ligger det runt 20 procent.

Men framförallt har programmet bidragit till att synliggöra kvinnliga framgångsrika kvinnor på olika nivåer i branschen. Jag kan inte nog poängtera betydelsen av förebilder – för barn och ungdomar som ska välja utbildning, för nyutexaminerade talanger som har sitt första jobb och för alla som jobbar i företag och organisationer och har påverkan på ledarrekrytering och karriärutveckling.

Jämställdhetsarbetet inte i mål

Men vi är alltså inte klara med vårt jämställdhetsarbete. Det blir vi först när vi alla betraktar kvinnor som jämställda i yrkeslivet, eller som Nobel-pristagaren Donna Strickland uttryckte det:
– Jag betraktar mig inte som en kvinnlig Nobelpristagare i fysik, utan som en Nobelpristagare i fysik.
Där är vi inte än.