Bredbandet gick upp i byråkratirök

Och så kom den då. Rapporten som skulle få bredbandsbyggandet att blomstra igen. Eller åtminstone skapa förutsättningar för att bygga bredband på landsbygden. Men tji fick vi. Eller inte bara vi, utan Sverige som digitaliseringsnation.

Den som hängt med i denna bredbandsföljetong vet att Trafikverket i maj fick ett uppdrag av regeringen att främja genomförandet av regeringens bredbandsmål och senast den 15 november 2018 ta fram en modell för hur anläggning av bredband på landsbygden kan ske inom statliga vägars vägområde. Det var ett uppdrag vi i branschen jublade åt då eftersom vi räknade med att resultatet skulle skapa förutsättningar för digitalisering i hela landet.

Trafikverket främjar inte bredbandsutbyggnad, trots uppdrag från regeringen

Dessvärre kan jag nu konstatera att resultatet av Trafikverkets regeringsuppdrag, det uppdrag som ingav hopp i maj, inte bidde mer än en tumme. Trafikverkets möjlighet att vända vinden, att gå från bredbandsstjälpare till bredbandshjälpare, från bromskloss till katalysator kvävdes i ren och skär byråkrati.

Det är bra att Trafikverket har börjat fundera kring konstruktiva förslag kring förläggning av fiber längs statliga småvägar, men vi hade förväntat oss, och behövt fler tydliggöranden. Trafikverket skriver i sin rapport att ”En förutsättning för att genomföra en ändrad inriktning är att ersättningar och villkor omförhandlas, samt att utförliga kravspecifikationer för återställande tas fram.” Utifrån min erfarenhet av myndigheten hittills där segdragna byråkratiska processer och tänkande som håller sig inom boxen är frekvent förekommande innebär denna skrivning att det kommer att dröja minst ett år innan förutsättningarna för bredbandsutbyggnaden blir tydliggjorda. Och då är jag optimistisk.

Att få tydliga besked från Trafikverket om möjligheterna att få tillstånd att förlägga fiber i och längs statliga vägar på landsbygd och i glesbygd är avgörande för den fortsatta bredbandsutbyggnaden. Myndigheten indikerar i sin rapport att kostnaderna kommer att öka för att få tillstånd för att förlägga fiber i vissa delar av vägområdet. Om kostnaderna blir höga kommer det att drabba bredbandskunderna genom högre priser eller i värsta fall utebliven utbyggnad, men det vet vi inte än på många månader.

Vi befinner oss nu i ett mer oroande läge än det vi befann oss i, i våras.

Jag tycker att Trafikverkets agerande är ett svek mot alla de tusentals människor som bor och arbetar på landsbygd och glesbygd och som väntar på att även de få vara en del av det uppkopplade digitala samhället. Och om regeringen tycker att det är angeläget att nå bredbandsmålen är det läge att återigen ta sin myndighet i örat. Tiden håller på att rinna ut.