Berlin – Europas nya innovationshub

IT&Telekomföretagen jobbar konstant med att skapa värde för digitala startups. Som ett led i detta arbete har därför Nordic Tech Week initierats av IT&Telekomföretagen, ITK-Norge och danska IT-Branchen. Syftet är att synliggöra nordiska Tech-bolag för tyska affärsintressen och att initiera dialog om tysk-nordisk samverkan kring digitala policyfrågor i EU.

– Jag tror att Nordic Tech Week kan ha betydelse på riktigt. En stor fördel är att detta är ett nordiskt samarbete. Varje inhemsk marknad är mer begränsad i relation till den tyska, men kan nordiska bolag kraftsamla, som vi gjort under Nordic Tech Week, så öppnar man ögonen för den tyska marknaden, säger Per Thöresson, Sveriges ambassadör i Tyskland.

Berlin är Europas nya innovationshub med ett generellt bra startupklimat. Här finns attraktiva centers där olika startupbolag kan sitta tillsammans och en lokal politisk ledning som bedriver en framåtlutad och företagarvänlig politik.

– Berlin och Stockholm tillhör båda det europeiska toppskiktet när det kommer till att locka till sig start-up-kapital. Men en fördel med Berlin är att här är fortfarande ganska billigt att leva, inte minst när man då jämför med andra större europeiska städer, säger Per Thöresson.

Han fortsätter:

– Det är fint att se att många unga kommer till Berlin med nya idéer, även från Sverige. Stan satsar uttryckligen för att få hit nya, innovativa företag och hjälper till exempel till med att sätta upp nya lokaler. Berlin och IT hör ihop, säger Per Thöresson.

Kommer Berlin att ta över efter London som poster child för digital innovation?

– Mycket beror på vilken typ av Brexit vi får. Men jag ser redan tendenser att tyska städer tar över mer och mer på olika områden där Storbritannien och London tidigare varit det självklara valet. Finans är ett exempel. IT och telekom ett annat, säger Per Thöresson.

Det är inte bara Brexit som är en orsak till Berlins digitala utveckling och framåtanda. Flera branscher spås följa efter.

– En fördel med just Berlin är att här finns fysisk plats. Det bor fortfarande färre invånare i Berlin nu än vad det gjorde före andra världskriget. Berlin erbjuder också en väl utvecklad infrastruktur och ett bra politiskt stöd. Jag tror således att Berlin har goda möjligheter att bli en ny digital knytpunkt. Egentligen är hela potentialen mellan ett samarbete mellan Tyskland och Sverige större än vad många tror, säger Per Thöresson.

Hur visar vi då på kraften i ett samarbete mellan Norden och Tyskland?

– Enligt mig handlar det om att ändra den generella bilden av Tyskland. Det är ett land som måste in i folks medvetande. Och inte vara ett land som man måste ta sig igenom så fort som möjligt när man ska ner till sydligare breddgrader på semester. Även tyskarna måste ändra inställning till Sverige. Vi är inte bara Bullerbyn och oändliga vidder. Sverige är en ung, framåt, tekniskt innovativ och hållbar samarbetspartner och nation, säger Per Thöresson.

Den nordiska marknaden är mer förändringsbenägen än den tyska, samtidigt som den tyska marknaden är mycket större. Det finns exempel på tyska startups som utvecklar en idé som de vill testa på den nordiska marknaden för att se hur och om den fungerar. Samtidigt som den nordiska marknaden behöver den tyska för att få mer volym.

– Våra marknader kompletterar varandra. Och ju fler svenska startups som faktiskt vill komma till Berlin, desto lättare och mer positiv blir berättelsen om det moderna Sverige. Här är ett initiativ som Nordic Tech Week viktigt, säger Per Thöresson.

Pengar att söka

Det finns pengar att söka för tysk-svenska samarbeten. Inom ramen för det tysk-svenska innovationspartnerskapet – som undertecknades i januari 2017 – utlyser Vinnova, tillsammans med sin tyska motsvarighet AiF Projekt GmbH, olika typer av möjligheter till projektfinansiering. Se www.vinnova.se