Kemikalieskatten på agendan!

IT&Telekomföretagen anordnade den 16 oktober ett rundabordssamtal om kemikalieskatten. Ett tjugotal personer från både företag, branschorganisationer och det offentliga närvarade.

Kemikalieskatten som trädde i kraft den 1 juli 2017 har utstått berättigad kritik eftersom den inte kan anses vara ändamålsenligt utformad. Liksom för de flesta miljöskatter ämnade kemikalieskatten fasa ut användningen av vissa flamskyddsmedel genom att göra det dyrare för vissa ämnen och billigare för andra. Skatten riktades mot specifika flamskyddsmedel som förekommer i vitvaror och elektronik.

Men kemikalieskatten utformning är bristfällig. Den uppmuntrar nämligen inte företag att i någon praktisk mening använda sig av mindre farliga flamskyddsmedel, för den kategoriserar inte främst ämnen utifrån vilket sätt som ämnet har tillförts produkten. Risken är att det slutar med att företag väljer att använda sig av flamskyddsmedel som reducerar skattesatsen men som kan vara farligare än de som beskattas.

Alla som närvarade på rundabordssamtalet var överens om att kemikalieskatten lämnade mycket att önska. Därför beslutades att fortsätta arbetet genom att författa ett white paper med fokus på åtgärder som skulle göra kemikalieskatten ändamålsenlig.

Näringslivet kan vara en viktig kraft i omställningen till ett hållbart samhälle. Det är en avgörande insikt för politiker som också är förpliktigande. Sverige måste ha miljölagar som leder till både ett förbättrat företagsklimat och en renare miljö. Det är absolut inte en självmotsägelse, utan en nödvändighet.