IT&Telekom­företagen skapar värde för digitala startups

Nästa vecka gör vi på IT&Telekomföretagen något nytt. Vi är med och initierar Nordic Tech Week i Berlin. Det är ett tillfälle för oss, och våra nordiska grannländer, att tillsammans med Nordiska Ministerrådet visa upp de främsta och vassaste digitala startup-bolagen på den största europeiska marknaden – Tyskland.

Varför just Tyskland, kanske du frågar dig? Tyskland befinner sig idag i en snabb omställningsfas som gör den marknaden extra intressant för svenska företag i digitaliseringens framkant. Det görs massiva investeringar i digitalisering inom den tyska industrin. De investeringarna ger vågor på vattnet och digitaliseringsfrågorna har den senaste tiden fått allt större politiskt utrymme. Senast när Angela Merkel tidigare i höst inrättade ett nytt digitaliseringsråd för att stötta den tyska regeringen i dess digitaliseringsambitioner. Från IT&Telekomföretagens hemmahorisont märker vi också ett ökat tyskt politiskt intresse för vad som sker i Sverige. Den finns en nyfikenhet på oss och vår relativt mycket höga digitala mognad. Vilket vi bör och ska vara stolta över.

Därutöver finns ett stort behov för Sverige att – i och med Brexit och Storbritanniens utträde – aktivt söka nya digitala meningsfränder i EU. Det är ett politiskt arbete men det finns också en viktig marknadsdimension i ett sådant närmande. Stärkta handelsekonomiska band skapar också förutsättningar för att närma sig varandra politiskt.

Därför är det mycket glädjande att vi på IT&Telekomföretagen kan ta med oss sju svenska startups tillika medlemsföretag till Berlin. En på pappret tämligen spretig grupp som, vill jag tro, representerar mycket av det som kommer att utgöra framtidens svenska näringsliv. Förhoppningsvis är de och vi tillsammans en perfect match för Tyskland.

Väl mött i Berlin Zynapp, Norna.ai, Baffin Bay Networks, Cuviva, ANTS, Publit och Multigrid!

Är du också en svensk startup som är nyfiken på vad vi på IT&Telekomföretagen gör – testa oss först, bestäm dig sen!