Ett steg närmare ett digitaliserat Sverige

Mycket energi och tid har det senaste året investerats i att sätta fart på Trafikverket som agerat bromskloss för bredbandsutbyggnaden. Att bredbandsutbyggnaden är en viktig branschfråga är ganska givet, men ibland har jag funderat på om jag lagt orimligt mycket tid på just den här enskilda frågan. Det finns så många andra viktiga frågor att driva.

Digitaliseringen är numera närvarande som möjliggörare och utmanare i större delen av samhället. Kanske inte så mycket i valrörelsen som vi skulle önska, men oavsett så tuffar den digitala transformationen stadigt på.

Bra uppkoppling krävs i hela landet för att Sverige ska bli bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. I storstad, landsbygd och glesbygd. För att även mobila uppkopplingar ska bli möjliga, behövs fiberkablar i marken.

Därför är det avgörande att vi kan förlägga fiber längst Trafikverkets alla vägar. Utan fiberkablar bromsas digitaliseringen i samhället. Bromsas digitaliseringen minskar människors möjlighet att bo och arbeta på landsbygd eller glesbygd kraftigt.

Länge har dialogen med Trafikverket kring den här frågan varit minsta sagt bristfällig. Vi som branschorganisation har tillsammans med våra medlemmar arbetat hårt för att få Trafikverket att förstå vikten av en öppen dialog och ett genuint samarbete. Det är först då vi kan skapa bättre förutsättningar för människor som bor utanför storstäderna.

Därför var det oerhört glädjande att Trafikverket hörde av sig till mig i början av sommaren för att diskutera det regeringsuppdrag de fick i maj. Samtalet resulterade i ett möte, och i tisdags träffades därför Trafikverket, IP-Only, Telia och IT&Telekomföretagen. Mötet var, enligt min mening, det första riktigt konstruktiva mötet om bredbandsutbyggnad och Trafikverkets roll på över ett år. Den dialog som vi så länge efterfrågat, kom i gång på riktigt.

Givetvis återstår mycket hårt arbete, både för Trafikverket och alla bredbandsbyggare, innan fiberkablarna är på plats och vi njuter av ett helt digitaliserat samhälle. Men vinden har vänt, investeringen i tid har burit frukt och jag känner mig mer hoppfull än på länge över att både landsbygd och glesbygd nu kommer kunna digitaliseras.

Så ja, jag har lagt mycket tid på den här frågan. Men med tanke på resultatet så känns prioriteringen helt rätt.

Foto:överst från vänster, Kaj Werner, Telia, Ove Alm, Telia, Ernst Karlsson, IP-Only, David Troëng, IP-Only, Christian Eriksson, Trafikverket, Pernilla Svahn, IP-Only, Monica Svingen, Trafikverket