Cuviva driver på för ökad takt i digitaliseringen av vården i hemmet för kroniker och sköra äldre

Att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar har konstaterats länge. Den ökande andelen äldre med kroniska sjukdomar kombinerat med lägre andel i arbetsför ålder innebär att nya angreppssätt inom vården måste införas. Därför är utvecklingen av e-hälsa helt avgörande för att sköra äldre ska få den vård de har rätt till.

Trots att utredare och politiker är överens om att digitaliseringen av vård och omsorg måste öka i tempo, händer det inte tillräckligt snabbt. Här krävs påverkan från flera håll och aktörerna inom välfärdsteknologin behöver samlas för att hjälpa till och driva utvecklingen.

Därför har Cuviva, ett innovativt bolag inom e-hälsa, valt att testa hur det är att vara branschmedlem i  IT&Telekomföretagen. En möjlighet som finns för små tillväxtbolag som idag verkar som innovationsmotorer för många av samhällets aktörer.

Vi vet vad som krävs för att innovationer ska föras ut i vården snabbare

– Vi vill bidra där diskussioner förs och beslut fattas. Vi vet vad som krävs för att innovationer ska föras ut i vården snabbare och för att Sverige ska nå målet för Vision Ehälsa 2025 och en förutsättning för att nå dit är att samhällets olika aktörer är beredda att ta sitt respektive ansvar för att nå målet. Som exempel behöver upphandlande verksamheter verka för att ta tillvara på innovationskraften genom snabbare och mer effektiva upphandlingar, på samma sätt som lösnings- och datahanteringsperspektiven också är centrala delar för att nå målet, säger Fredrik Koffner.

Unik lösning för effektivare och tryggare vård i hemmet

Cuviva har utvecklat en unik lösning för effektivare och tryggare vård i hemmet. Cuvivas ambition är att alla grupper i samhället ska känna sig säkra och oberoende i sina hem – även äldre som är kroniskt sjuka med stora behov av konstant vård. Därför har företaget skapat ett digitalt ekosystem som ökar tryggheten runt individen genom en säker kommunikationsplattform mellan individ, vård- och omsorgsgivare samt anhörig.

– Vi vill starta en ny fas av digitalisering som hjälper landsting, kommuner och privata vård- och omsorgsgivare att anamma ett mer agilt arbetssätt, för att i varje steg öka trygghet och kvalitet för individen, samtidigt som effektiviteten också ökar, säger Fredrik Koffner. Lösningen handlar framförallt om att utgå just ifrån individens villkor, istället för att utgå från utföraren. Något som Cuviva kallar demokratisk digitalisering för hållbar vård och omsorg.

– Det är ett stort steg att vända på perspektiven och att istället för att utgå från utföraren sätta individen i centrum. Samtidigt vet vi att det är fullt möjligt, och hoppas att vi tillsammans med andra medlemmar inom IT&Telekomföretagen ska kunna påskynda den helt nödvändiga digitaliseringen av framförallt de grupper som har störst vård- och omsorgsbehov. Detta krävs för att skapa den jämlika vård och omsorg varje medborgare har rätt till, säger Fredrik Koffner.

Fredrik Koffner, Cuviva i samtal med Lars Lundberg, IT&Telekomföretagen

Läs mer

Testa oss först och bestäm dig sen!

Just nu erbjuder vi små företag stora möjligheter att bidra till branschens påverkansarbete. Vårt prova-på-erbjudande innebär att små nystartade tillväxtföretag under en period får testa hur det är att vara branschmedlem i IT&Telekomföretagen. Som ”prova-på-are” får ni självklart ta del av våra nätverk, delta i allt branscharbete och ta del av de erbjudanden som alla våra branschmedlemmar får.

Klicka här för att läsa mer!


Rådet för Välfärdsteknologi

Rådet riktar sig till företag som är intresserade av frågor som rör IT-tjänster för vård och omsorg och andra välfärdslösningar, inklusive upphandling av sådana tjänster. Syftet är framförallt erfarenhets- och kunskapsutbyte och att ge oss ännu bättre möjlighet att säkra att vårt arbete med påverkan och opinionsbildning i frågorna är väl förankrat. Läs mer om Rådet för Välfärdsteknologi.

Kontakta Lars Lundberg om du vill veta mer hur vi jobbar med dessa frågor.