Ny lag ställer krav på e-faktura vid offentlig upphandling

Den 14 juni beslutade riksdagen om en ny lag som ställer krav på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) från och med den 1 april 2019. Det betyder att alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting, inklusive de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt även en del statliga bolag.

Enligt den nya lagen (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling måste e-fakturorna följa en ny europeisk standard som etableras i Sverige under 2018. Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor uppfyller inte denna standard. Inom befintliga avtal kan leverantören fortsätta att fakturera med de e-fakturaformat som parterna är överens om.

Ett företag som efter flera påminnelser ändå inte fakturerar enligt de nya lagkraven kan få föreläggande om att betala vitesbelopp.

Lagförslaget omfattar alla inköp som offentliga kunder gör mot faktura

Lagförslaget omfattar alla fakturor som en leverantör utfärdar till följd av någon form av offentlig upphandling– inklusive direktupphandlingar. I praktiken innebär det alla inköp som offentliga kunder gör mot faktura. Kravet gäller dock inte vid kontanta betalningar, vilket även inkluderar betalningar med betalkort.

Kravet på e-faktura gäller bara för offentliga upphandlingar som påbörjats efter att lagen trätt i kraft den 1 april 2019. Den nya lagen påverkar inte befintliga avtal.

Vilka påverkas och hur?

Företag som redan idag har offentliga kunder eller om vill ha offentliga kunder i framtiden behöver se till att de kan skicka fakturor som lever upp till kraven i den nya lagen. Det kommer med andra ord att vara en förutsättning för att vinna offentliga upphandlingar som påbörjas efter den 1 april 2019.

Stöd till företag och offentlig sektor

Ekonomistyrningsverket,ESV, har arbetat med e-handelsfrågor inom offentlig sektor i över 10 år och har regeringens uppdrag att underlätta övergången till obligatorisk e-faktura. ESV stödjer både leverantörer och offentliga organisationer i att förbereda sig för den nya lagen.

Mer information finns på esv.se