Brist på programmerare? Låt dig inspireras av Ciceronen Analytics, ta direktkontakt med Indien!

Arbetskraftsinvandrad IT-expertis lyfts ofta fram som en lösning för fylla kompetensluckorna, och för de bolag som satsar på det så stämmer det mycket bra. Arbetskraftsinvandringen skulle dock kunna utnyttjas mycket mer, men dessvärre finns dock en hel del både faktiska och föreställda spärrar för detta.

Som en inspiration för fler bolag att våga satsa på utrikesfödd personal har vi låtit Anders Heimersson på medlemsföretaget Ciceronen få dela med sig av sina positiva erfarenheter. Läs texten nedan, bli inspirerad och tag egen kontakt!


Ciceronen Analytics är medlemmar hos IT&Telekomföretagen och även den ideella föreningen Swedsoft. Swedsoft är en förening vars syfte är att öka svensk konkurrenskraft genom kunskapsutbyte mellan akademierna, näringslivet och den offentliga sektorn. Nästan vid varje tillfälle då vi träffas hos Swedsoft så pratas det om bristen av duktiga IT-arkitekter och programmerare. För några månader sedan tog jag därför upp frågan med vår duktiga indiska IT-arkitekt. Det slutade med att han och jag tillsammans med hans två närmaste vänner, gjorde en programmeringsbeställning i Indien, som vi nu efter leverans utvärderat och blivit väldigt nöjda med. Vi lät utveckla en app till vår schemaläggningstjänst, Smartplanner. Resultatet blev jättebra, och nu håller vi på att hjälpa både Umeå Universitet, och idrottsrörelsen med att digitalisera några av deras behov. Flera har frågat om hjälp, och jag blir förundrad över varför inte andra tar kontakt med Indiska programmerings- och utvecklingsföretag själva. När jag frågar tyder svaren på bristande beställarkompetens, kulturkrockar, samt att man gärna vill ha både den egna personalen och inhyrda konsulter på kontoret. Vår lilla erfarenhet av att arbeta med indierna är så här lång väldigt positiv, men hade vi inte haft vår anställda indier hade vi nog aldrig vågat.

Nu håller vi på att skapa ett svenskt bolag som innehåller beställarkompetens, kulturkännedom, kvalitetssäkring och leveranstrygghet. Har du egen erfarenhet av liknande samarbeten eller frågor om projektet hör av dig till oss vi delar gärna med oss av vår kunskap.

 

Anders Heimerson

VD Ciceronen Analytics