IT skapar politiskt engagemang hos unga

Vi inom branschen vet att IT är ett verktyg för att lösa problem. Utmaningarna behöver inte vara tekniska i sin karaktär för att IT ska göra jobbet, utan kan handla om vardagliga problem som vi alla möter. Men den stereotypa bilden av IT som en ren ”teknikgrej” lever kvar utanför branschen. Därför har IT&Telekomföretagen tillsamammans med IBM, IFS och Tieto utmanat tre klasser i åttan att vara med i tävlingen We can make IT. Tävlingen genomfördes som ett pilotprojekt med ambitionen att under kommande år engagera fler företag och skolor. Målet är att utifrån ett visst tema – där årets tema var att öka engagemanget för politik – öka ungdomars intresse för IT och samtidigt förändra bilden av vad IT kan användas till.

I onsdags visade delar ur det vinnande laget, Raqio Shire, Dilara Arikan och Issra Dziriupp sitt bidrag i samband med Järvaveckan. Eleverna går i Kista grundskola och har med visst stöd av de involverade företagen tagit fram ett spel som ska få fler unga att engagera sig i politiken. Det är ett interaktivt datorspel som utspelas i en dystopisk framtid där ingen är intresserad av politik. Spelet visar hur fel allt kan bli när ingen engagerar sig och hur det påverkar demokratin.

Elevernas lösning imponerade på juryn, inte på grund av att det nödvändigtvis var tekniskt avancerat, utan snarare för att spelet på ett smart och effektivt sätt kunde få fler unga att förstå sina egna möjligheter att påverka samhället.

– Många unga är i dag inte intresserade av politik och tittar sällan på nyhetsprogram på TV eller läser dagstidningar. Då kan det behövas nya sätt för att få dem politiskt intresserade och där spelar internet och ny teknik en viktig roll. Genom att bygga ett interaktivt spel ville vi skapa intresse för politik och demokrati i en miljö där många unga känner sig hemma och vill prata med varandra, säger Raqio Shire.

Enligt eleverna själva så påverkades också deras eget intresse för både politik och IT under projektets gång. Även kontakten med företagen var uppskattade.

– Nu när vi vet mer så är det lättare att se vilken skillnad man själv kan göra, säger Dilara Arikan. Det var också jättebra att få hjälp från företagen i hur vi kunde tänka när vi tog fram vår lösning.

Per Åsberg från IFS avslutade presentationen med att berätta om den undersökning som gjordes bland de medverkande eleverna.

– I samband med start och avslut frågade vi eleverna hur många som höll med om påståendet ”IT handlar mest om att kunna programmering”. Resultatet är slående. Innan vi satte igång projektet var det 70 procent svarade ja på påståendet. Efter vi jobbat tillsammans med projektet så hade siffran sjunkit till 49 procent. Det visar tydligt att den här typen av insatser både nyanserar och förbättrar bilden av vad IT handlar om, säger Per Åberg. Vi gläds också åt att andelen tjejer som svarade ”ja, helt säkert” på frågan om att studera teknik eller IT på högskolan ökade från 5 till 31 procent.

Den svenska IT-branschen akuta brist på teknisk spetskompetens kräver omfattande insatser. Tävlingen We can make IT löser givetvis inte problemet. Men tydligt är att om fler får en bättre förståelse både för vad IT är, hur det kan användas och vilken nytta det kan göra så skulle fler välja att arbeta inom branschen. Därför kommer projektet fortsätta med målet att både involvera fler företag och nå fler skolor så att fler unga får möjligheten att förstå vilken fantastisk bransch vi verkar inom.