Det klarnar på bredbandshimlen

I går gav Regeringen äntligen Trafikverket uppdraget att bidra till bredbandsutbyggnaden i Sverige. Ett beslut som var efterlängtat av oss i branschen.

Gårdagens beslut ger bredbandssverige hopp. Regeringen är mycket tydlig med att Trafikverket ska främja genomförandet av regeringens bredbandsmål och senast den 15 november 2018 ta fram en modell för hur anläggning av bredband på landsbygden kan ske inom statliga vägars vägområde. Från branschens sida är vi givetvis beredda att bidra med både med expertis och erfarenheter och ser fram emot en inbjudan från Trafikverket. Förhoppningsvis kommer de utmaningar jag tidigare pekat på för bredbandsutbyggnaden adresseras och lösas, givet att Trafikverket levererar enligt det tydliga och detaljerade uppdraget.

Jag hoppas att Trafikverkets tydliga främjandeuppdrag får genomslag i organisationen med en gång. Ju snabbare, desto mer bredband kommer att byggas. För det finns så många rapporter från byalag, fiberentreprenörer och medlemsföretag om att Trafikverket inte bidrar i deras strävan att få koppla upp Sverige. Jag hoppas att Trafikverket verkligen levererar på uppdraget, vilket vi inte bara har goda erfarenheter av. Att dessa åtgärder krävs för att förbättra prognosen att nå Regeringens bredbandsmål och skapa förutsättningar för digitalisering i hela landet råder det inget tvivel om.

Från IT&Telekomföretagens sida är vi glada över den Handlingsplan för ökad kvalitet under 2018 som vi undertecknat tillsammans med Trafikverket. I planen är vi överens om att handläggningstiden ska vara max tre månader vid årets slut. Idag ligger medelhandläggningstiden på vägsidan på drygt fyra månader och på järnvägssidan är den ungefär sex månader.

Det känns oerhört bra att efter det senaste årets arbete, stundtals i stark motvind, kunna konstatera att det äntligen ser ut att klarnar på bredbandshimlen. Regeringen med Peter Eriksson i spetsen har all anledning att känna sig stolt över gårdagens beslut som definitivt skapar förutsättningar för digitaliseringen av hela Sverige.