IT- och telekom­branschen i toppen av alla branscher när det gäller Attraktiv Arbetsgivarindex!

I förra veckan medverkade vi, Karin Schreil ,VD Fujitsu Sverige och styrelsemedlem IT&Telekomföretagen och jag bägge på 2018 års Stora Nyckeltalsdag.

Nyckeltalsinstitutet har sedan 1996 årligen kartlagt de faktiska arbetsvillkoren som råder på svensk arbetsmarknad. Dessa nyckeltal ger tillsammans en bild av företagens och organisationernas arbetsvillkor, jämställdhetsarbete och hälsoläge.

Positiva trender rapporterades; de ökande sjuktalen har brutits, utvecklingen mot jämställda chefsstrukturer fortsätter och institutet ser jämställda chefsrekryteringar. Många strukturer behöver fortsättningsvis hanteras, men de positiva förändringar som sker är upplyftande. Vad som är särskilt upplyftande är att vår bransch tillsammans med fastighetsbranschen återfanns i toppen av alla branscher när det gäller Attraktiv Arbetsgivarindex. Och då särskilt representerade av de företag som är aktiva i Womentor, med Fujitsu som en god förebild.

Just branschens attraktivitet är helt avgörande för att kunna angripa den stora ödesfrågan; kompetensbristen, ett gissel som de flesta bolag i IT- och telekombranschen på något sätt behöver förhålla sig till. De 70 000 IT-experter som saknas under de kommande 3–4 åren är inte bara en siffra; det är ett reellt problem. En del av lösningen för branschen är självklart att vara attraktiv.

IT- och telekombranschen förändras i samma snabba takt som digitaliseringen. Från att ha varit en sektor eller en egen industri är branschen idag mer av samhällsbärande natur. Och även betydligt mer diversifierad; ekonomer, beteendevetare, statsvetare, arkitekter – alla kommer att behövas. Just i detta ligger att branschen behöver nå nya yrkesgrupper och nya kunskaper. Och då blir branschens attraktivitet och goda rykte än mer viktigt.

Att då, som i går, få ett tydligt kvitto på att vi alla jobbar i en föredömlig bransch är precis vad vi behöver.

Karin & David