Ny styrelse – rapport från vårt årsmöte

Den 17 maj 2018 ägde IT&Telekomföretagens årsmöte rum i ett soligt Stockholm. Styrelsen var på plats för ett tidigt styrelsemöte liksom personal och medlemmar för själva årsmötet och det efterföljande årsmötesseminariet.

På årsmötet, som leddes av styrelseordförande Pär Fors, redogjorde förbundsdirektör David Mothander för årets verksamhetsberättelse. Sammanfattningsvis har det gått bra för IT&Telekomföretagen:
Det påverkansarbete man har ägnat sig åt har fått gott gensvar i den politiska världen. Det rapport om IT-kompetensbrist som publicerades i höstas har fått ett särskilt stort genomslag. Vidare har IT&Telekomföretagen ofta blivit inbjudna till viktiga samtal med såväl regeringsföreträdare som med oppositionspolitiker. I vissa fall har man dessutom blivit anförtrodd att leda och arrangera dessa samtal, som när IT&Telekomföretagen efter ett erbjudande från regeringen fick vara med och arrangera ett tvådagarsprogram för Nordiska Ministerrådet. Förbundet ligger nära de politiska beslutsprocesserna.

Medlemsmässigt pekar siffrorna fortfarande uppåt, vilket är mycket glädjande. Nu är det flera år i rad som trenden är positiv. De standardavtal som IT&Telekomföretagen säljer verkar nu ha blivit någon form av branschstandard, vilket självklart är bra för förbundet.

På årsmötet bestämdes också en ny medlemsavgift. Eftersom Almega har beslutat sig för att införa nya fördelningsnycklar har det varit nödvändigt för IT&Telekomföretagen att vidta vissa åtgärder. I sin helhet är de bakomliggande kalkylerna mycket komplicerade, och kommer inte att redogöras för här, men det centrala i beslutet som togs på årsmötet är att inget av medlemsföretagen kommer att få en höjd medlemsavgift, utan tvärtom, för de allra flesta innebär det avgiftssänkningar. I vanlig ordning går det bra att höra av sig till kontoret om man har ytterligare frågor.

Avslutningsvis valdes en ny styrelse, bestående av:

Ordförande:
Pär Fors CGI Omval

Övriga ledamöter:
Patrik Hofbauer Telenor Sverige AB Omval
Sofia Gerstenfeld Visma Enterprise AB Omval
Anna Wikland Google Sverige Omval
Ulf Pehrsson Telefonaktiebolaget LM Ericsson Omval
Anders Englund Attentec AB Omval
Magnus Larsson Expander Business Consulting AB Omval
Johan Rittner IBM Svenska AB Omval
David Mothander IT&Telekomföretagen Omval
Karin Schreil Fujitsu Sweden AB Omval
Staffan Hanstorp Addnode Group AB Omval
Carl-Johan Hamilton Ants Akademiskt Nätverk av Tekniska studenter AB Nyval
Peter Uddfors Eltel Networks Infranet AB Nyval
Håkan Dahlström Tieto Sweden AB Nyval

Pär Fors som blev omvald till styrelseordförande var väldigt glad över förtroendet.
Det är en stor ära och känns jättekul. Jag lägger mycket tid på det här uppdraget, men det är för att jag verkligen brinner för den här branschen.

I en kort intervju efter årsmötet berättade han kort om vad styrelsen kommer att behöva arbeta med under nästa verksamhetsår.

Generellt sett är IT- och telekom så oerhört mycket mer relevant än vad det har varit tidigare. Det som är tydligare nu än någonsin är att IT kan vara en möjliggörare för att Sverige som land ska ta en rättmätig plats på världsscenen – men då krävs faktiskt en fungerande IT- och telekombransch. Därför är det vi gör viktigt.

Det kommer också ett val i höst, och vi kommer att vara närvarande och berätta för de eventuella nya makthavarna på vilket sätt vi är relevanta för samhällsutvecklingen. Sedan har vi de frågor som drivs inom Almega och Svenskt Näringsliv om exempelvis kompetensförsörjning – som nog är den mest brännande frågan för företag inom IT- och telekombranschen. Vi skulle kunna göra så oerhört mycket mer om vi fick bättre smörjmedel i kompetensstrukturen i Sverige. Visserligen kan vi göra mycket själva, men vi behöver också samverka med politiker och andra.

Ett nytt ansikte i styrelsen är Carl-Johan Hamilton. På frågan om hur det känns att få axla ett nytt uppdrag svarade han:

Det känns bra. Det är ett roligt nytt steg eftersom det känns som att IT&Telekomföretagen verkligen har en viktig roll att spela både i samhällsdebatten och för branschen som helhet.

Han har mycket nyttig erfarenhet med sig in i styrelsearbetet.

Jag har de senaste åren arbetat mycket med IT-kompetensfrågan, inte minst inom ramen för IT&Telekomföretagens IT-kompetensråd, och det är den frågan jag brinner mest för. Hur ska vi – inte bara som bransch, utan även som samhälle – lösa den frågan, och hantera den här fantastiska omställningen som vi står inför? Hur kan IT-sektorn hitta lösningar på problemen och bidra till förändringen? Det här är vad jag är mest fokuserad på, och jag tror att det kommer att vara en stor fråga framöver.

För att IT&Telekomföretagen ska kunna göra nytta måste vi också vara relevanta för den nya IT-sektorn. Och där hoppas jag kunna bidra med perspektiv i styrelsens arbete, för det är främst de bolagen som jag träffar hela dagarna.

Även Peter Uddfors är ett nytt tillskott till styrelsen. Han uttryckte också mycket positivt känslor inför nyvalet:

Det känns bra. Jag ser verkligen nyttan av att driva frågorna kring digitalisering, och jag ser fram mot att vara delaktig i det arbetet. Eltel där jag är VD arbetar med fysisk utbyggnad och även med att upprätthålla tillgängligheten i näten. Det är oerhört viktigt, för det blir särskilt påtagligt för folk när uppkopplingen går ner. Mina ungar där hemma tycker exempelvis att det vore bättre att inte ha vatten i lägenheten än att inte ha uppkoppling.

Det finns uppenbarligen mycket att göra, och arbetet för den nya styrelsen började direkt efter årsmötet med ett konstituerande styrelsemöte. En mer djuplodande ingång i branschens utmaningar kommer att presenteras och arbetas med under det styrelseinternat som arrangeras i augusti.

Årsmöteshandlingar

Förslag medlemsavgift 2019