I mitten av det nordiska samarbetet

Den 13 – 14 maj 2018 träffades Nordens digitaliseringsministrar i Stockholm för att diskutera digitaliseringens potential och behovet av regional samverkan. Arrangemangen är en del av det svenska ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. Under båda dagarna hade IT&Telekomföretagen anförtrotts av regeringen att både ordna och bidra till arrangemangen som genomfördes.

Ministermötet tjuvstartade i KTH:s reaktorhall där vi bjöd gästerna på 5 visionära betraktelser: om informationshantering med Jeff Bullwinkle, chefsjurist på Microsoft; om robotik & AI med professor Danica Kragic; om framtidens energiförsörjning med Northvolts grundare Peter Carlsson; om balansen mellan ambition och säkerhet med Lena Nyberg från Digital Route; om framtidens smarta städer med Ann Hellenius. Alla fem visionärer besitter djup kunskap och förståelse om hur digitaliseringen påverkar oss, men också vetskap om vilka möjligheter den bidrar med. Inspelen gav delegationerna inspiration till den därpå följande rundabordsdiskussionen som handlade om hur vi bibehåller våra demokratiska värderingar i ett digitaliserat samhälle. En stor fråga som skapade intressanta och givande diskussioner runtom borden.

Om söndagen hade en mer visionär karaktär, så gav måndagens arrangemang mer konkreta exempel på hur den nya tekniken redan i dag används, i företagens vardag. Fyra företag – Cambio och Koala Care med fokus på e-hälsa, Nobina inom transport och Lundqvist trävaru som producerar hus – beskrev hur de arbetar med transformativa digitala lösningar, men också vilka problem de stöter på och hur politiken kan hjälpa dem att komma vidare. Avslutningsvis fick deltagarna möjlighet att prata med ett tjugotal företag som ställde ut på ett tekniktorg, som arrangerades av oss i anslutning till mötet. Alla företag som ställde ut verkar i gränslandet mellan AI och 5G, och tekniktorget gjorde det möjligt för både politiker, näringsliv och opinionsbildare att bättre förstå varandras förutsättningar och behov i den samhällstransformation som just nu pågår.

De två dagarna bidrog till avslappnade och konstruktiva samtal och gav alla inblandade en bättre bild av vad digitaliseringen kan bidra med. Att vi får bidra i en sådan central roll i ett mellanstatligt samarbete är ett erkännande jag tycker vi alla kan vara väldigt stolta över. I egenskap av branschorganisation klarar vi också av att spela en sådan roll i det här sammanhanget som enskilda företag skulle ha svårare för. En närhet till mitten av det nordiska samarbetet är definitivt av värde för branschen, och är någonting som vi ska värna framöver.

Ministrar samlade vid Nordiska ministerrådsmötet i Stockholm maj 2018. Foto: Regeringskansliet