Hur kan vi säkra dataflöden mellan Sverige och Storbritannien efter ett Brexit?

För bara några få år sen var varken digitala eller datarelaterade frågor med på EU:s handelsagenda. Vikten av data som en ekonomisk fråga och en handelsfråga har uppmärksammats bara det senaste året. Det är tydligt att det inte längre är en branschfråga, det är en fråga som berör hela näringslivet i stort, och därmed hela den globala ekonomin.

Förra veckan var techUK, IT&Telekomföretagens brittiska motsvarighet, på besök i Stockholm (läs mer om deras besök här). Till deras besök anordnade vi ett seminarium hos den brittiska ambassadören på temat dataflöden och dess konsekvenser vid det brittiska utträdet. Talare var Oscar Wåglund Söderström, enhetschef på Kommerskollegium och Julian David, VD på techUK. Samtalet modererades av Sophia Bengtsson från Svenskt Näringslivs Brysselkontor.

Enigheten på seminariet var slående. Vikten av att behålla så friktionsfria flöden som möjligt mellan Sverige (såväl som i hela EU) och Storbritannien är helt avgörande. Att Storbritannien tillämpar både befintlig och kommande datalagstiftning är en förutsättning för detta.

Goda förutsättningar för fria flöden av data är avgörande för Sveriges ekonomi och innovationsförmåga. För att vara ledande inom digitalisering krävs optimala förutsättningar med våra närmarknader, framförallt viktiga marknader som Storbritannien. Storbritannien är trots allt den tredje största exportmarknaden för svenska tjänster. Kommerskollegium nämner i sin rapport att datatjänster är en av de överlägset viktigaste sektorerna att ta hänsyn till i den svensk-brittiska tjänstehandeln.

Storbritannien har meddelat att de kommer att tillämpa befintlig datalagstiftning, vilket är ett glädjande besked, men – även om det låter självklart – i slutändan går det inte att bara kopiera all lagstiftning och att allt sedan rullar på som vanligt. Även om Storbritannien väljer att tillämpa samma lagar som finns inom EU i dag riskerar det att inte ge samma effekt. Effekten blir annorlunda eftersom EU-lagstiftningen bygger på ett större sammanhang, egna principer, andra regelverk, domstolar med mera.

Sverige måste nu göra sin röst hörd i förhandlingarna. Vi behöver driva en politik som tillvaratar digitaliseringens och globaliseringens möjligheter. Sverige måste ta fram den digitala ledartröjan för att säkerställa friktionsfria dataflöden mellan EU och Storbritannien efter utträdet. Annars riskerar svenska företag att tappa en viktig marknad för digitala tjänster och innovation.