Varför man ska vara medlem i IT&Telekom­företagen

Carl-Johan Hamilton, vice VD för Ants och ordförande för IT-kompetensrådet, intervjuar Fredrik von Essen i Techrekpodden den 2 april 2018 om framtidens kompetensutmaningar. Fredrik som är författare till rapporten IT-kompetensbristen – en rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens, som släpptes förra året, redogjorde för vad som behöver göras. Det stora problemet är förstås att 70 000 IT-experter kommer att saknas år 2022.

Samtalet går vidare in på varför det är viktigt att vara medlem i IT&Telekomföretagen. Ett medlemskap är viktigt för att den politiska agendan ska formuleras på rätt sätt. På olika sätt verkar IT&Telekomföretagen varje dag för att politiker ska åtgärda de problem som är angelägna att åtgärda för branschen.

Om Techpodden

Techpodden drivs av it-/tech-rekryteringsföretaget Ants Tech Recruiters. I podden träffar Ants Vice VD Carl-Johan Hamilton varje vecka en ny gäst. Målsättningen med Techpodden är att underlätta för alla som är involverade i att bygga Tech-organsiationer i Sverige.