Ekonomiekot Extra

David Mothander intervjuas i Ekonomiekot Extra lördagen den 14 april.

Kompetensbristen för IT- och telekomsektorn är akut. Enligt en rapport från IT&Telekomföretagen som publicerades hösten 2017 kommer 70 000 IT-experter att saknas i Sverige redan år 2022. På grund av digitaliseringen är branschens behov i dag en samhällsfråga med mycket stor betydelse.

Intervjun avslutas med en spaning om att det är viktigt att se den tekniska utvecklingen från den ljusa sidan.