IT&Telekom­företagen kräver kommission för livslångt lärande

Digitaliseringen förändrar Sverige och världen i allt snabbare takt. Ska vi kunna fortsätta att konkurrera på en global marknad måste framtidens utbildningssystem vara mycket mer flexibelt. I Sverige kommer det att saknas 70 000 IT-experter år 2022, motsvarande siffra på EU-nivå är 1 000 000. Därför presenterar IT&Telekomföretagen idag ett manifest för livslångt lärande samt en rad andra åtgärder.

– IT- och Telekom är en framtidsbransch och programmerare är sedan en tid tillbaka det vanligaste arbetet i Stockholmsregionen. Vi står oss väl i internationell konkurrens, men det är helt avgörande för företag, och i förlängningen hela välfärdssamhället, att våra medlemsföretag hittar rätt kompetens, säger Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.

Redan i höstas slog IT&Telekomföretagen fast att det kommer att saknas 70 000 IT-experter år 2022 – det vill säga i slutet av nästa mandatperiod. EU Kommissionen har dragit liknande slutsatser på europeisk nivå, men där handlar det om 1 000 000 personer.

IT&Telekomföretagen föreslår, i sitt manifest, att hela utbildningssystemet arbetar efter ett helt nytt perspektiv som sätter enskilda människors och företags behov i centrum, snarare än utbildarnas. Man kräver även en kommission för livslångt lärande och föreslår, kopplat till detta, ett antal konkreta åtgärder som ansvariga politiker borde implementera omedelbart.

Utbildning ska löna sig – Det måste bli lättare för enskilda individer att satsa på utbildning och kompetensutveckling samt att få sina nya kunskaper godkända. Utbildningen måste även bli lönsam på sikt.

Fokus på företags behov – Kunskapsinnehållet i utbildningarna måste bli mer relevant, genom att företagen själva är delaktiga i utformningen. Det måste också bli mer lönsamt för företag att satsa på utbildning och kompetensutveckling av sina medarbetare.

Många utbildare – Det måste finnas en mångfald av utbildningsaktörer med gemensamma kvalitetssäkrade metoder, som erbjuder flexibla former av examination.

– Kompetensbristen är akut. Bara med livslångt lärande kan vi skapa förutsättningar för Sverige att klara att anpassa sig till utmaningarna som kommer med digitaliseringen, säger Fredrik von Essen, Näringspolitisk expert på IT&Telekomföretagen.