Dimridåer i bredbandsfrågan

I förra veckan presenterade PTS sin årliga bredbandskartläggning där det konstaterades att år 2017 hade 77 procent av alla hushåll och företag i Sverige har tillgång till 100 Mbit/s. En ökning med 5,6 procentenheter från samma tidpunkt året innan.

Att det byggs bredband runt om i landet råder det ingen tvekan om. Att fler hushåll och företag fått bättre och snabbare uppkoppling sedan förra året är glädjande. Det som däremot är mycket olycklig är att PTS uttalande i samband med rapporten ger sken av att utbyggnaden går som tåget och att regeringens bredbandsmål är inom räckhåll. Det är inte en bild som branschen delar.

Det vi ser är att det är den mest utmanande delen av utbyggnaden som återstår: landsbygden och glesbygden dit marknadskrafterna inte lika självklart når. Vi ser även att Trafikverkets långa handläggningstider och personberoende och icke-transparenta handläggningsprocesser fortfarande utgör det största hindret för den fortsatta utbyggnaden, och vi oroas fortfarande över Trafikverkets besked om att de mindre vägarna inte tål fiberförläggning. Om inte PTS har lösningar på dessa utmaningar ställer vi oss kritiska till att myndigheten sänder signalen om att ”överlag ser det positivt ut” till allmänhet och ansvariga politiker. Det är att skönmåla och att bygga falska förhoppningar.