Slutreplik: Premiera tilldelning av medel till yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan kommer att ha en viktig roll i framtiden, yrkeshögskolor med hög kvalitet bör premieras tilldelning, skriver Fredrik von Essen på IT&Telekomföretagen i en slutreplik till Martina Lindgren, Nackademin.

I en replik framhåller Martina Lindgren alla yrkeshögskolans fördelar. De är många – och viktiga – vilket IT&Telekomföretagen håller med om. För den som noggrant läser rapporten IT-kompetensbristen framgår det tydligt att yrkeshögskolan kommer att ha en viktig roll att spela i framtiden. Vidare föreslår IT&Telekomföretagen att man bör premiera tilldelning av medel till yrkeshögskolor med hög kvalitet. Det sätt som yrkeshögskolan arbetar på, med en nära kontakt till näringsliv, är någonting som måste bli ett mer framträdande drag i andra delar av utbildningssektorn.

Många utbildningar behöver koppling till näringslivet

Digitaliseringen gör nämligen att utvecklingen riskerar att bli oöverblickbar; utvecklingen har för högt tempo för att man ska kunna hinna med. Redan i dag är kunskaperna man förvärvar första året på en teknisk högskoleutbildning i många fall utdaterade vid examenstillfället fem år senare. Det faktum att samhället rör sig så snabbt mot framtiden gör att många utbildningar kommer att behöva ha en närmare koppling till näringslivet för att vara relevanta. För att rätt kompetens ska kunna finnas i Sverige framöver är det nödvändigt att beakta detta.

Samhället behöver tänka om

Att IT&Telekomföretagen förespråkar tillsättandet av en kommission för livslångt lärande handlar om detta. Samhället behöver tänka om och försöka förstå vad utbildningen kommer att behöva vara i digitaliseringens tidsålder. Sannolikt kommer man att landa i att utbildningen inte kan begränsas till tjugo år i skolbänk. Det kommer nämligen inte att vara tillräckligt för att rusta någon för ett helt liv. Istället kommer människor att behöva engagera sig i någon form av livslångt lärande. Det är bara på det sättet som man kommer att kunna klara av de många teknologiska omställningar som stundar.

En kommission bör tillsättas

Yrkeshögskolan kommer att ha en viktig roll att spela i framtiden, och dess arbetsmetoder kommer att bli mer betydelsefulla än tidigare. Hur man än ser på saken är det viktigt att konstatera att utbildningsväsendet måste reformeras och ta en annan form för att passa ett fullt ut digitaliserat samhälle. En kommission för livslångt lärande bör tillsättas för att ge oss ett helhetsperspektiv.