IT&Telekom­företagen: Agera innan det är för sent

Sverige måste rusta för samhällets digitalisering. Redan nu ligger Sverige i riskzonen för att hamna på efterkälken, och det är nödvändigt att beslutsfattare agerar nu, innan det är för sent, skriver Fredrik von Essen, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen.

70 000 IT-experter kommer att saknas i Sverige redan år 2022. Det slås fast i rapporten IT-kompetensbristen som publicerades av IT&Telekomföretagen i höstas. Men, Sverige är inte unikt. Den kompetens som behövs i Sverige behövs även i resten av världen. Eftersom den så eftertraktade kompetenta arbetskraften är mycket lättrörlig kommer det att uppstå en stenhård konkurrens mellan stater som vill dra nytta av digitaliseringen.

Det har bara börjat

För att Sverige ska komma in i matchen krävs att samhället som helhet är medvetet om vad som kommer att behövas för att hantera den framtida konkurrensen. Det handlar om allt från att politiker ska förstå vad digitaliseringen innebär, till att främja ett nödvändigt livslångt lärande, till att kompetensarbetskraftsinvandring ska uppmuntras istället för att motarbetas. Digitaliseringen av Sverige har än så länge bara börjat. Det finns mycket kvar att göra, och många nya perspektiv att utforska, innan samhället står tillräckligt bra rustat.

Fyra nödvändiga förslag

Rapporten som publicerades av IT&Telekomföretagen i höstas presenterar fyra övergripande förslag som är nödvändiga för att digitaliseringen av Sverige ska bli en framgång:  

  1. Genomför kraftfulla generella satsningar på digitalisering.Digitaliseringen riskerar att ställa allt på ända om inte samhället är väl rustat. Därför är det nödvändigt att såväl beslutsfattare som myndigheter ges en större digital kompetens.
  2. Satsa på skola, ungdomar och yrkesval. Digitaliseringen skapar helt nya möjligheter att erbjuda en undervisning som är bättre anpassad till varje enskild elev. Ett första steg är att utbilda lärarna, ett andra att tillföra tillräckliga resurser för tekniska lösningar.
  3. Satsa på högre utbildning och fortbildning under karriären. Det man lär sig första året på en akademisk utbildning är ofta utdaterad kunskap det år man examineras. På samma sätt är det viktigt att redan yrkesaktiva får möjlighet att vidareutbildas för att vara à jour. En fortbildningskommission borde tillsättas för att utreda hur ett utbildningssystem som är anpassat efter digitaliseringen och det livslånga lärandet kan se ut.
  4. Främja migration och integration. Den som anpassar sig rätt till digitaliseringen kommer att vinna allt. Att göra Sverige attraktivt för kompetenta människor borde vara en självklarhet. Målet borde vara att åtminstone 10 000 internationella toppstudenter vill bygga sin framtid i Sverige.

Sverige behöver komma in i matchen

Digitaliseringen skapar både nya möjligheter och utmaningar. Utvecklingen är kompromisslös. Därför måste samhället anpassa sig, men det behöver inte vara någonting negativt. I den framtida stenhårda konkurrensen om kompetent arbetskraft är det möjligt att det är goda levnadsförhållanden för enskilda människor som är den främsta konkurrensfördelen. Vad som däremot är uppenbart redan i dag är att Sverige behöver komma in i matchen om framtidens kompetens. Det är om detta den digitala skoldebatten måste handla om, inte om mobilers vara eller icke vara i klassrummen. Allt annat är trams!